Yalın / çıplak ayakla namaz kılmak mekruh mudur?

Tarih: 20.03.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Yahudilere benzememek için namazı nalın ile kılmak mı gerekir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu konuda farklı muhtevaya sahip hadis rivayetleri söz konusudur:

Soruda belirtilen hadisin tam meali şöyledir:

“Yahudilere muhalefet edin. Çünkü onlar, nalın ve mestlerle namaz kılmazlar.” (Ebu Davud, Salat, 89).

- Hattabî, “Ebu Davud, bu hadisin rivayetinde yalnız kalmıştır.” (bk. a.g.e) diyerek, hadisin bir zafiyet yönüne işaret etmiştir.

- Bu hadisten “mutlaka her zaman nalın veya mest giyerek namaz kılmanın gerekli olduğunu” anlamamak lazımdır. Bilakis hadis diyor ki; “Yahudiler hiç nalın veya mest giyerek namaz kılmazlar. Siz onlara benzemeyin. Bazen nalınla bazen mestle de namaz kılın...”

Nitekim Nesaî ve Ebu Davud şu hadisi rivayet etmişlerdir:

“Hz. Peygamber (a.s.m) Mekke’nin fetih gününde nalınlarını sol yanına koyarak (çıplak ayakla) namaz kıldı.” (bk. Ebu Davud, 89). (Nalın: bir çeşit papuç, ayakkabı)

Yine sahabelerden bazıları “Biz Hz. Peygamber (a.s.m)’in hem çıplak ayak hem de nalınları giyerek namaz kıldığını gördük.” demiştir.(bk. Ebu Davud, a.g.y).

Bu rivayetlerden anlaşılıyor ki, yalın ayakla namaz kılmak mekruh değildir.

İmam Nevevî, değişik görüşlere yer verdikten sonra, “Şafiî Mezhebi'nde en kuvvetli görüşe göre, çıplak ayakla namaz kılmak müstehaptır / sünnettir." demiştir.(bk. Mecmu, 3/429)

Buna göre erkeklerin çorapsız namaz kılmasının bir sakıncası yoktur.

Kadınların çorapsız namaz kılması bazı âlimlere göre mekruh ise de yine de namazları geçerlidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 50.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun