Şafi mezhebine göre, çorapsız namaz kılmak sünnet midir?

Tarih: 17.07.2012 - 16:50 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Çorapla namaz kılmanın hükmü nedir? 
- Soğuk günlerde çorap ile namaz kılsak olur mu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Çorapsız namaz kılmak şart değildir. Erkekler dilerlerse çorapla kılabilirler. Kadınlar için ise ayak avret olduğu için, namazda çorap giymeleri gerekir.

Bu mesele esas itibariyle şu hadise dayanmaktadır:

Abdullah b. Abbas anlatıyor: Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurdu:

“Yedi kemik üzerinde secde etmekle emrolundum: Bunlar; alın -burnuna da eliyle işaret etti (Böylece burun-alın bir sayıldı)-, iki el, iki diz ve iki ayağın kenarları (parmak uçları) dır. Bir de elbise ve saçlarımızı toplamamakla (emrolunduk).” (Buharî, Ezan, 133-134).

Âlimler, hadiste geçen “elbise ve saçlarımızı toplamamakla emrolunduk” ifadesi üzerinde durmuş ve sonuç itibariyle söz konusu yedi uzvun açık bulunmasının vacip olmadığı kanaatini belirtmişlerdir. Özellikle dizler, avret mahalli olduğundan -değil açılmaları- örtünmeleri vaciptir. Ayakların açılmasının da vacip olmadığını gösteren bir delil, mestlerin giyilmesinin caiz olmasıdır. (bk. İbn Hcer, 2/297; Şevkanî, Neylu’l-Evtar, 2/548-549).

İanetu’t-talibînde, dizlerden başka secde uzuvlarının açık olmasının sünnet olduğu söylenmiştir.(bk. a.g.e, I/144).

Nevevî de değişik görüşlere yer verdikten sonra, “Şafiî mezhebinde en kuvvetli görüşe göre, çıplak ayakla namaz kılmak müstehaptır.” demiştir. (bk. Mecmu, 3/429)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+