Yemekten sonra tatlı yemek sünnet midir?

Tarih: 11.09.2015 - 08:27 | Güncelleme:

Soru Detayı

Hangilerinin sünnet olduğu doğrudur?
1) Duaya başlamadan Sübhane Rabbiyel Aliyyil E’lel Vehhab demek
2) Sofrada sağ dizi kırıp oturmak
3) Eve ve camiye sağ ayakla girip sol ile çıkmak
4) Yemek sonrası tatlı yemek
5) Oturduğun yerden kalkarken Subhanekellahümme Rabbi ve bihamdike Lâ İlâhe İllâ Esteğfiruke Ve Etûbu İleyke
6) Gömleğin düğmelerini alttan beri ilikleme üstten beri çözme
7) Abdest sonrası su içme
8) Çorapla namaz kılma
9) Ayakkabıyı giymeden ters çevirip silkeleme
 10) Kamet getirilirken Hayyealelfelâh deyince namaza kalkmak.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

1) Evet, duaya başlamadan önce, Sübhane Rabbiyel Aliyyil E’lel Vehhab demek, sünnettir.

2) Evet, yemeğe otururken sol dizi yere koyup, sağ dizi kırmak sünnettir.

3) Evet, eve ve camiye sağ ayakla girip sol ile çıkmak sünnettir.

4) Hayır, yemek sonrası tatlı yemek gibi bir sünnet yoktur.

5) İlgili hadis rivayetinin şekli şöyledir:

“Kim -dedikodu yaptığı- bir meclisten kalkmadan önce şu duayı okursa meclisteki günahları bağışlanır: 'Subhanekellahumme Ve bi hamdike eşhedu en la (ella) ilahe illa Ente Estağfiruke ve Etubu ileyke.'” (Tirmizi, Daavat, 39)

6) Kanaatimizce bu doğru değildir. (Böyle bir bilgiye rastlayamadık).

7) Evet, Abdest aldığımız sudan kalan olursa bundan içmek sünnettir.

8) Hz. Peygamber hem naleynle (papuç/çorapla) hem çıplak ayakla namaz kılmıştır. (Ebu Davud, Salat, 89).

9) Evet, ayakkabıyı giymeden ters çevirip silkelemek sünnettir.

10) İmam Nevevi’nin verdiği bilgiye göre bu konuda sahih bir hadis yoktur. Onun için alimlerin farklı içtihatları vardır:

- İmam Azam’a göre, “Hayye ala’a-salah” denilince kalkılır.

- Maliki mezhebine göre, “Kametin başında, ortada veya sonunda da kalkıbilir. Bunun belli bir yeri yoktur.”

- İmam Şafii’ye göre, “Kamet bittikten sonra kalkılır.” (Verilen bilgiye göre, İmam Malik, İmam Ahmed b. Hanbel, İmam Ebu Yusuf da bu görüştedir).

- Hanbeli mezhebine göre, “kamet başlar başlamaz kalkılır.” (bk. Nevevi, Mecmu’, 3/253)

- V. Zuhayli’ye göre, Hanefi mezhebinde müezzin  “Hayye ala’l-Felah” deyince kalkılır. (el-Fıkhu’l-İslami, 1/560).

- Serahsi ve İbn Abidi’nin bildirdiğine göre de Hanefi mezhebinde “Hayye ala’l-Felah” denilince kalkılır. Yalnız İmam Züfer’e göre, “Hayye ala’a-salah” denilince kalkılır.” (bk. el-Mebsut,1/39;   İbn Abidin, 1/479)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun