Ezan okunduğunda yatan bir kişi, ezana saygı için kalkmalı mı?

Tarih: 25.11.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ezan okunduğunda dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
- Ölenin, ezan okunan bir yere gömülmesi daha mı iyidir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Durru’l-muhtarda -Bezzaziye’den naklen- bildirdiğine göre, ezan okunduğunda ayağa kalmak menduptur. Fakat ezanın sonuna kadar ayakta kalıp kalınmayacağına dair bir bilgi verilmemiştir.(bk. ed-Durru’l-muhtar, 1/428)

Zuhaylî de Hanefî Mezhebi'nde, "ezan okunduğunda ayağa kalmak menduptur” demiştir.(el-Fıkhu’l-İslamî, 1/555).

Diğer mezheplerde böyle bir sünnet ön görülmemiştir. Hadislerde de söz konusu değildir.

Hanefilerde mendup, sünnetten aşağı bir mertebedir.

Fethu’l-Kadir’de "Ezanı işiten kimsenin durup dinlemesi sünnettir." denilmiştir. Öyle anlaşılıyor ki, bu duruş ayakta olduğu gibi, oturarak da olabilir.

- “Müezzini duyduğunuzda onun dediklerini tekrarlayın.” (Neylu’l-Evtar, 2/51-53) mealindeki hadisi esas alan alimler, müezzinlerin okudukları ezanın bütün kelimelerini tekrar etmek, yalnız “Hayye ala’s-salah “ ve “hayye ala’l-felah” kelimelerini duyduklarında ise, “La havle vela kuvvete illa billahi’l-aliyyi’l-azim” demek sünnettir, demişlerdir. Bu kamet için de geçerlidir. (bk. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 1/552-555).

- Ezan okunan bir yerden maksat, Müslümanların yaşadığı mekanlar demektir. Ölüyü bir İslam ülkesinde defnetmek, gayrimüslim ülkede defnetmekten daha iyidir. Salih olan kimselerin kabirlerine yakın defnetmek, fasık olanların yakınında defnetmekten daha iyidir.

Ancak, bu gün dünya bir şehir hükmüne geçmiştir. Gayrimüslim ülkelerde milyonlarca Müslüman vardır. Bütün bunları kendi memleketlerine götürüp defnetmek çok zordur. Bu sebeple, Müslümanların o ülkelerdeki hususi mezarlıkları bir İslam mahallesi olarak görülmelidir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Ezan okunurken dinlemek, ezan lafızlarını tekrarlamak, ezana saygı göstermek hakkında bilgi verir misisniz?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun