Bir mazereti olmadığı halde, cemaatle namaz kılmayanın namazı olur mu?

Tarih: 13.07.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı
Namazı cemaatle kılmamak bid'at midir ve namazı kabul olmaz mı?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hanefî, Malikî ve bazı Şafiî alimlerine göre, cemaatle namaz kılmak “müekket sünnettir”. Çünkü, eğer cemaatle namaz kılmak farz olsaydı, tek başına namaz kılmanın caiz olmaması gerekirdi.

Bu alimlerin delili şu hadis-i şeriftir.

“Cemaatle namaz kılmak tek başına namaz kılmaktan 27 (bir rivayette 25) derece daha faziletlidir.” (Buharî, Buyu, 49; Müslim, Mesacid, 345,346; Ebu Davud, salat, 47; İbn mace, Mesacid, 16)

Şafii alimlerinin büyük bir kısmına göre, cemaatle namaz kılmak “farz-ı kifayedir”. Buna göre, bir mahallede cemaatle namaz kılınmazsa bütün mahalle sakinleri günahkâr olur, şayet bazıları kılarsa diğerleri de günahtan kurtulmuş olurlar. Görüldüğü gibi bu görüş de önceki görüşten çok farklı değildir.

Hanbelî mezhebine göre, cemaatle namaz kılmak "farz-ı ayın"dır. Bu görüşe göre mazeretsiz cemaate gitmeyen günahkâr olur. Bununla beraber, tek başına namaz kılanın namazı da geçerlidir. (bk. V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 2/149-151)

Soruda işaret edilen hadisin meali şu olsa gerektir: “Mescide komşu olan kimsenin namazı mescidin dışında olmaz.” Darekutnî’nin rivayet ettiği bu hadis zayıftır. (bk. a.g.y)

Bu hadisi göz önünde bulunduran alimlere göre de, “namazı sahih olmaz” anlamında değil, “tam mükemmel sevaplı bir namaz olmaz” demektir.

İlave bilgi için tıklayınız: 

CEMÂAT  NAMAZI.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun