Her kim ezanı duyup da kendisini bir özür alıkoymadığı halde cemaate katılmazsa ise, kıldığı namaz kabul edilmez, hadisini açıklar mısınız?

Tarih: 14.08.2018 - 20:11 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Her kim ezanı duyup da kendisini bir özür alıkoymadığı halde cemaate katılmazsa ise kıldığı namaz kabul edilmez." (Geçerli) özür nedir diye sordular. Korku ya da hastalık, buyurdu." (Ebu Davud (no 551) İbn Mace (no 793), Taberani (M.el kebir no 12265-6)
- Hadisini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Bu hadisin zayıf olduğu bildirilmiştir. (bk. Avnu’l-Mabud, 2/180)

Bu hadis sahih kabul edilse bile, manası, namazı kabul olmaz değil, “kâmil bir namazı olmaz” demektir. (Avnu’l-Mabud, a.y.)

- Bu hadisin benzeri bir rivayet de şöyledir:

“Mescidin komşusu olan kimsenin namazı mescidden başka yerde olmaz.” (Feyzu’l-Kadir, 6/431)

Bu rivayet de zayıf kabul edilmekle beraber, bazı zahiri görüştekiler, buna dayanarak camide namaz kılmanın farz olduğunu söylemişlerdir.

Ancak alimlerin büyük çoğunluğuna göre, bu hadiste de kastedilen “kâmil namaz”dır. (Feyzu’l-Kadir,  a.y.)

Hanefî ve Mâlikî fakihlerinin bir kısmı ilgili hadislerden başka, “Rükû edenlerle birlikte siz de rükû ediniz.” (Bakara, 2/43) mealindeki ayete dayanarak cemaatin vacip olduğunu söylemişse de cemaatle kılınan namazın tek başına kılınana göre daha fazla sevap kazandırdığını ifade eden hadislerden hareketle, cemaatin namazın rükünlerinden olmayıp bu ibadeti daha kâmil ve daha etkili hale getiren tamamlayıcı bir unsur olduğu ileri sürülmüştür.

Bu sebeple de Hanefî ve Mâlikî fakihlerin çoğunluğuna göre cemaatle namaz kılmak müekked sünnettir.

Bu görüş, zamanımızda çeşitli işlerle meşgul olmak mecburiyetinde kalan Müslümanlara kolaylık sağlamaktadır. Ancak vakti olan Müslümanların namazlarını cemaatle kılmak suretiyle, bu dinî ve içtimaî görevi yerine getirmeleri gerekir.

Hatta fakihlerin çoğunluğuna göre, İslâm’ın şiarından sayılan cemaati tamamen terkederek camilerini kapalı, minarelerini ezansız bırakan belde halkı bu şiarı ihya etmeye zorlanır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun