Yahudiler, Allah'ım, sen, gönderilecek âhir zaman Peygamberi hürmetine, müşriklere karşı bize yardım et, demişler mi?

Tarih: 15.11.2015 - 02:19 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bu rivayetin kaynağı ve sıhhat durumu nedir?
- Abdullah b. Abbas, Katade, Ebul liye, Suddi, Atfı, Mucahid, Said b. Cubeyr Ali el-Ezdi ve İbn-i Zeyd'den rivayet edildiğine göre Yahudiler, Mu­hammed (s.a.v.)'i vesile kılarak yardım diliyor ve muşriklerle savaştıkları zaman şöyle diyorlardı.
"Ey Allahım, sen, gönderilecek âhir zaman Peygamberi hürmetine, müşriklere karşı bize yardım et."
- Fakat Peygamber gönderilip de onun, kendi ırklarının dışında biri okluğunu görünce, Arabları kıskanarak Muhammed (s.a.v.)'i inkâr ettiler. (Ebu Cafer Muhammed b. Cerir et-Taberi, Taberi Tefsiri, Hisar Yayınevi: 1/265-267)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Başta Taberi olmak üzere genellikle tefsir kaynaklarında (Bakara suresi 89. ayetin tefsiri) yer yalan söz konusu bilginin kaynağı “İbn İshak” olarak belirtilmiştir. Hakikaten bu konu orada işlenmiştir. (bk.İbn Hişam, es-Siyre, 7/541-542, 547)

- Beyhaki de değişik rivayetler yanında İbn İshak’tan yaptığı rivayete de yer vermiştir. (bk. Delailü’n-Nübüvve, 2/76)

- Bu konu -değişik varyantlarıyla- daha çok tefsir kaynaklarında yer almıştır. Bununla beraber, Hâkim de bu konuda bir rivayete yer vermiş, fakat hadisin “garip” olduğunu belirtmiştir. (Hakim, 2/289) Zehebi de bu rivayetin senedinde yer alan bir ravinin metruk “rivayetleri alınma” olduğunu belirtmiştir. (bk. Telhis, -Hâkim’le birlikte, a.g.y)

- Nasıruddin el-Elbani, Konuyla ilgili İbn İshak’ın yaptığı rivayetlerden biri olan ve savaş esnasında Yahudilerin Yesripli (Hazrec ve Evs) adamlara karşı: “Göreceksiniz yakında bir peygamber çıkacak onunla birlikte Ad ve İrem halkının ölümüyle sizi öldüreceğiz” ifadesini barındıran hadis rivayetinin zımnen “sahih” olduğunu bildirmiştir. Çünkü onu sahih kabul ettiği eserine almıştır. (bk. Sahihu’s-Siyreti’n-Nebeviye, 1/57)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun