Yahudilerin beklediği peygamberin ırkı nedir?

Tarih: 23.04.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Medine'deki Yahudiler, yakında yeni bir peygamber geleceğini, Tevrat'ı tasdik eden, yani tevhid ve diğer temel itikad konularıyla dinin aslî hedeflerinde Tevrat'la uyuşan, ayrıca Tevrat'ın son peygamberle ilgili müjdesini doğrulayan (Râzî, III, 180) yeni bir kitap indirileceğini biliyor; bu peygamberin ve getirdiği kitabın tevhidi yeniden hâkim kılarak, Yahudiliğin de düşmanı olan putperestliği ortadan kaldıracağına, böylece Musa (as)'ın dinini yeniden güçlendireceğine ve bu suretle kendilerinin de Medine müşrikleri karşısında üstün duruma geçeceklerine inanıyorlardı. (İbn Atıyye, 1/178)
 
İşte bekledikleri peygamber ve kitap geldiğine göre, onu Araplar'dan önce kendilerinin kabul etmeleri gerekirdi. Fakat onlar inkâr ettiler. Çünkü bu peygamber, umduklarının aksine, İsrâiloğullarından değil Araplar arasından gönderilmişti.

Bu ayetin devamındaki ayette, Hz. Muhammed (asv)'in peygamberliğini inkâr etmelerinin nedenlerinden birinin, ırkçılk olduğu bildirilmektedir:
 
"Allah'ın, kullarından dilediğine peygamberlik ihsan etme­sini kıskandıkları için Allah'ın indirdiğini (Kur'an'ı da) inkâr karşılığında kendilerini harcamaları ne kötü şeydir! Böylece onlar gazap üstüne gazaba uğradılar. Kâfirler için alçaltıcı bir azap vardır." (Bakara Suresi, 2/90)

“Onların beklediği peygamber sadece Mesih idi” iddiası doğru değildir. Doğru olsa bile, onların Mesih’ten kasıtları Hz. İsa (as) olduğunu ispat edecek bir belgeyi göstermek imkânsızdır. Kaldı ki, bekledikleri Mesih, İsa olarak geldiğinde onun yalancı olduğunu, gayrimeşru bir çocuk olduğunu söyledikleri ve onu öldürmek için bütün güçleriyle çalıştıkları gerçeğini dünya-âlem bilmektedir.

- Ayette söz konusu edilen ve sıkı sık, “Şu putperestler biraz daha hükmetsinler bakalım! Peygamber geldiğinde onların hesabını göreceğiz.” diyenler, İslam dininin ortaya çıktığı devirde yaşayan Medine Yahudileridir. Bunlar, Hz. İsa’dan altı yüz sene sonra geldikleri halde, bir peygamber beklediklerine göre, bu bekledikleri -adı ne olursa olsun- ahir zaman peygamberi, son peygamber olan Hz. Muhammed (a.s.m.)’i beklediklerini gösteriyor. 

Kaynakların -Abdullah b. Abbas, Katade ve Süddi gibi alimlerden naklederek- verdiği bilgiye göre, Hz. Muhammed (a.s.m) peygamber olarak gelmeden önce, Medine’de bulunan Kureyza ve Beni Nedir Yahudileri, Medine müşrik Araplarından Evs ve Hazreç kabilesiyle bir konuda tartıştıklarında “Bizim söylediğimizi tasdik ederek ortaya çıkacak olan bir peygamberin gelme zamanı yaklaştı, gölgesi üstümüzde dolaşıyor. Biz onunla bir olup sizi Âd ve İrem gibi katledeceğiz.” diyorlardı. (bk. Taberî, Razî, Ebu’s-Suud, Alusî, Elmalılı, ilgili ayetin tefsiri).

Bazen de şöyle dua ediyorlardı: “Allah’ım!  Tevrat’ta vasıflarını / özelliklerini yazılı bulduğumuz âhir zaman peygamberi hürmetine bize yardım  et!” (bk. a.g.e.)
 
İşte Kur’an onların bu sözlerini onlara hatırlatıyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun