Hatice annemizin Eşine davranışıyla ilgili rivayet sahih midir?

Tarih: 17.08.2015 - 12:59 | Güncelleme:

Soru Detayı

Aşağidaki hâdisenin sahihliğini merak ediyorum:
- Ebu Talip, cok sevdiğj yeğeninin Hatice ile evliliğine onay vermişti. Evliliklerinin ilk günleriydi. Evliliklerinin nasıl olduğunu merak etmekteydi amca Ebu Talip. Acaba Hatice, eşine nasıl davranıyordu? Bu endişeleei taşıyan Ebu Talip, Neb'a adındaki cariyesini onların halini anlamak için yeğeninin arkasından gönderdi. Cariyeye tembihte bulunmayı da unutmadı: "Git bak. Hatice ile araları nasıl?" Cariye Peygamberimizin arkasından gitti. Birlikte Hatice'nin evine vardılar. Eşinin gelişini gören Hatice ağaya kalktı ve onu kapıda karşıladı. Kocasının elinden tuttu onu sinesine basarak şöyle konuştu:
"Anam babam sana feda olsun. Bütün bunları ben senin gönderilecek Nebi olduğunu sanarak yapıyorum. Şayet gerçekten sen o isen beni unutma. Benim için de dua et."
- Neb'a eşinin Hatice'ye cevabını da dikkatle dinledi.
"Şayet ben o isem elimden geleni yapar seni zayi etmem. Şayet o değilsem kendisi için zahmetlere katlandığın ilah seni zayi etmeyecektir."
- Neb'a doğruca efendisi Ebu Talip'in yanına koştu ve gördüklerini baştan sona anlattı. Neb'a konuşmasına şöyle başlamıştı: "Çok ilginçti..." Kaynak: Ibn İshak, ahbaru Mekke, s. 5/206

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Evet, ilgili bilgi verilen kaynakta geçmektedir. (İbn İshak, Ahbaru Mekke, Beyrut, 1414, 5/185)

- Bilindiği gibi, İbn İshak bu bilgiyi herhangi bir senet zincirine yer vermeden, doğrudan Hz. Enes’ten rivayet etmiştir.

- Bu rivayetin sahibi olan Muhammed b. İshak el-Fakihi, “mechulu’l-hal”dır, yani gerek dini yaşantısı gerekse hafızasının güçlü olup olmadığı konusu bilinmemektedir. Bu nedenle de cerh-tadil alimleri tarafından bir tahlile tabi tutulmamıştır. Ondan başka hiç kimse de bu bilgiye yer vermemiştir. Bu sebeple zayıf raviler arasında yer almaktadır.

İşte bu nedenden dolayı, bu haberin sahih olmadığı kabul edilmiştir. (bk. Abdurrahman b. Yahya el-Muallimi, An makami İbrahime /ala’l-Halebi, s. 56)

- Bununla beraber, İbn Hacer “Fethu’l-Bari” adlı kitabında “el-Fakihi”den naklettiği bazı rivayetlerin sahih veya hasen olduğunu bildirmiştir. Sorudaki bilgiyi de “el-Fakihi’den naklen rivayet etmiş ancak rivayet hakkında olumlu veya olumsuz herhangi bir değerlendirmede bulunmamıştır. (bk. İbn Hacer, 7/134)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun