Veba, korona virüs gibi salgın hastalık, Medine’ye giremez mi?

Veba, korona virüs gibi salgın hastalık, Medine’ye giremez mi?
Tarih: 02.04.2020 - 00:37 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Sahih-i Buhari’de geçen bir hadise göre veba ve Deccal Medine'ye giremeyecekmiş. Meleklerin koruduğu söyleniyor..
- Bugünlerde tüm dünyanın meşgul olduğu Covid19 yani Korona Virüs salgını ile birlikte bu hadisi değerlendirir misiniz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Konuyla ilgili iki hadis rivayeti şöyledir:

“Medine’nin yollarında (muhafız) melekler vardır. Taun / veba ve deccal oraya giremez.” (Buhari, Fezailu'l-Medine 9; Müslim, Hacc 485, 486)

“Mekke ve Medine dışında deccalın ayak basmadığı hiçbir yer kalmaz. O iki yerin yolları üzerinde muhafız melekler saf tutup onları korurlar. Sonra Medine ahalisine üç sarsıntı yaşatır (üç deprem olur). Bunun üzerine bütün kâfir ve münafıklar oradan çıkar.” (Buhari, Fezailu'l-Medine 9; Muslim, Fiten 123)

- Deccalın Mekke ve Medine’ye girmemesi konusunu şu ifadelerden anlayabiliriz:

“Yirmi sene evvel tabedilen Sünuhat Risalesi'nde, hakikatli bir rüyada âlem-i İslâm'ın mukadderatını meşveret eden ruhanî bir meclis tarafından, bu asrın hesabına Eski Said'den sordukları suale karşı verdiği cevabın bir parçası şimdilik tezahür etmiştir. O zaman, o manevî meclis demiş ki:

"Bu Alman mağlubiyetiyle neticelenen bu harbde, Osmanlı Devleti'nin mağlubiyetinin hikmeti nedir?" 

"Cevaben Eski Said demiş ki: Eğer galib olsaydık, medeniyet hatırı için çok mukaddesatı feda edecektik. Nasıl ki yedi sene sonra edildi. Ve medeniyet namıyla Âlem-i İslâm hususan Haremeyn-i Şerifeyn gibi mevâki'-i mübarekeye Anadolu'da tatbik edilen rejim kolaylıkla, cebren teşmil ve tatbik edilecekti. İnayet-i İlahiye ile onların muhafazası için, kader mağlubiyetimize fetva verdi.” (bk. Nursi, Kastamonu Lahikası, 13. Mektup, s. 19)

- Vebanın girmemesi, deccalın dönemine ait bir ifade olabilir. Yani deccal fitnesi döneminde Medine’ye ne deccal ne de veba girmez.

- Bununla beraber, bugünkü “korona” hastalığı veba hastalığından farklıdır.

Şunu da unutmamak gerekir ki, ayet ve sahih hadislerin ifadelerine ters düşen hiçbir tevil yapılamaz ve yapılmamalıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun