"Arap harfleri latinceye çevrilince, deccali bekleyin." sözünün kaynağı nedir?

"Arap harfleri latinceye çevrilince, deccali bekleyin." sözünün kaynağı nedir?
Tarih: 01.08.2019 - 10:48 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hurufi Arabiye Acemi yani Frengi hurufuna tebdil edildiği zaman Deccal’ı intizar ediniz sözünün kaynağı nedir bu söz doğru mudur kimler bu sözü kullandı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu soruya kısa maddeler halinde bazı bilgiler verilecektir:

1) Hz. Ali, Ercûze Kasidesinde, gelecekte İslam ümmetinin başına gelecek değişik fitnelere işaret etmiştir. Abbasî devletinin deccalın eliyle yıkılacağına işaret ettiği gibi, İslam’ın son kalesi Osmanlı devletinin de deccal eliyle yıkılacağına işaret etmiştir.

Hz. Ali bu kadisesinde, özellikle İslam ümmetinin can damarı olan ve Kur'an’la irtibatlı bulunan İslam harflerinin ortadan kaldırılacağını, yerine acme / Latin harflerinin tedavüle çıkarılacağını ifade ederken, bu olaydan sonra deccalı gözetlemeyi tavsiye etmiştir. 

2) Risale-i Nur'da  verilen bilgi -özetle- şöyledir: 

“Bu kasidede Abbasî devletinin başına gelen yıkım felaketine 'tarih vererek' işaret ettiği gibi, yine ebced hesabıyla “1348/1928” tarihinde İslam harflerinin kaldırılıp yerine Latin harflerinin konulacağına -sarahate yakın bir tarzda- işaret etmiştir. (bk. Şeyh Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevî, Mecmuatü’l-ahazab/şazelî cildi, s. 590)

İşte Hz. Ali kendisinden yaklaşık 500 sene sonra meydana gelen Cengiz-Hülagu fitnesinden bahsettiği gibi, 13 asır sonra meydana gelen Kur'an harflerinin kaldırılacağına dair de bir gaybî haber vermiştir. (Bu konu için bk. Sikke-i Tasdik-i Gaybî, On Sekizinci Lem'a)

3) Konuyla ilgili Bediüzzaman Hazretleri şunları söylemiştir:

"Bir âlem-i manada, Hz. İmam-ı Ali’nin ilminden sordum; اَحْرُفُ عُجْمٍ سُطِّرَتْ تَسْطِيرًا  (Meal olarak: “Acem harfleri satır haline geldi) demişsin, muradın nedir?” Dedi:  عُجْمٍ yani hecevâri terkipsiz ve vefklerde rakamvâri, şekilsiz harflerdir ki “Latinî hurufudur.” Lâ-dini zamanında taammüm eder. (Sikke-i tasdik-i gaybî, Yirmi Sekizinci Lem'a)

4) Ercuze kasidesinde Deccalın geldiğine delil olarak gösterilen olay İslam harflerinin kaldırılarak yerine Latin harflerinin gelmesidir. İlgili kasidede peşpeşe yazılan beyitlerden de bunu anlayabiliriz:

- Bir takım Acem harfleri ki satır satır yazdırılmıştır.
- Zengin fakir onunla gece derslerine zorlanmıştır.
- De ki gözüktü vakit gözüktü hem yaklaştı.
- Artık deccali bekleyin, kim yalan derse azmıştır.
- Çünkü o beldelerde dolaşır.
- Kulları arasında fitne çıkarır...

5) Hz. Ali’nin Ercuze / Urcuze adında bir kaside yazdığını ispat etmek için onun kaynağını vermek ilmen yeterlidir. İşte kaynağı: Ahmed Ziyâeddin Gümüşhânevî, Mecmatu’l-Ahzab, sayfa: 582-597.

Hz. Ali, bu kasidesinde, kitabın 589. sayfasındaki aynen şunları söylemiştir:

“Ey benden soru sormak isteyen kişi, istediğini sorabilirsin. Bizim ilmimiz hem mirastır (Veraset-i Nübüvvetten kaynaklanıyor), hem de ledünnidir (Allah tarafından bize ihsan edilmiştir). Dilersen geçmiş asırlardan, dilersen gelecek asırlardan sor... Bu bilgiler bizde -Allah’ın inayetiyle- çok açıktır…”

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun