''Ümmetimden deniz seferi yapan ilk ordu (cenneti) hak etmiştir.'' müjdesine Yezid de dahil midir?

Tarih: 25.04.2013 - 11:43 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Buhari Sahih’inde, Ümmü Haram radıyallahuanha’dan rivayet ediyor; O, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem’i şöyle buyururken işitmiştir;

“Ümmetimden deniz seferi yapan ilk ordu (cenneti) hak etmiştir."

- Anlatıldığına göre İslam'ın ilk deniz seferini Hz. Muaviye (ra) yapmıştır. (Bu seferde ordu komutanlığı yapmıştır.) Dikkat çekici nokta ise şu: Bu orduya oğlu Yezid’i görevlendirmişti. Biz Yezid'i Kerbela olayından tanıyoruz...

- Peygamberimiz o ordunun (dolayısıyla içinde Yezid bulunduğu için Yezid'in de) cenneti hak etmiş demesi bu duruma bir tezatlık oluşturmaz mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Buhari'de geçen rivayet şöyledir:

Ümmü Haram bintu Mühân, kendisinin Peygamber (asm)'den:

"Ümmetimden denizde gaza eden ilk muhâribler (mağ­firet olunmayı) vâcib kılmışlardır (yânı hak etmişlerdir)."

buyururken işittiğini söylemiştir.

Ümmü Haram dedi ki: Ben de 'Yâ Rasûlallah! Ben bunların içinde miyim?' diye sor­dum; "Sen onların arasındasın." diye cevâb verdi.

Bundan sonra Pey­gamber (asm): "Ümmetimden Kaysar'ın şehrine gaza eden ilk muhâribler de mağfiret olunmuşlardır." buyurdu. "Ben bunların içinde miyim yâ Rasûlallah?" diye sordum. O: "Hayır!" diye cevâb verdi. (Buhari, Cihad, 92)

İbn Hacer’in bildirdiğine göre, İslam’da ilk deniz seferi 27-28 hicri yılında yapılmıştır. Bu dönemde Hz. Osman halifedir. Hz. Muaviye, Hz. Osman’dan izin alarak bu deniz seferine komuta etmiştir. (bk. İbn Hacer, Fethu’l-Bari, 11/75)

Yezid hicri 26 yılında doğmuştur. (bk. Fevatu’l-Vefiyat, 4/328; Tarihu Ebu Zura, 1/191)

Demek oluyor ki, Hadiste söz konusu olan İslam’da ilk deniz seferi esnasında Yezid en fazla iki-üç yaşındadır. Bu sebeple onun söz konusu Nebevî müjdeye dahil olması söz konusu değildir.

Kıbrıs Seferine katılan Ümmü Haram, bir taraftan Peygamber Efendimiz (asm)'in yıllar öncesinden haber verdiği müjde ve mucizesine masadak olurken, diğer taraftan burada vefat ederek şehitlik mertebesine yükseldi. Böylece, Peygamber Efendimiz (asm)'in verdiği gaybî haber olduğu gibi gerçekleşti. (İbn Hayyât, et-Tabakât, Dimaşk 1968, II, 859, 884; M. Tayyib Okiç, İslâmiyet'te Kadın Öğretimi, Ankara 1979, s. 22, 23)

1571 yılında Kıbrıs Osmanlılar tarafından fethedilince, Ümmü Haram’ın kabri yeniden imar edildi ve türbe yapıldı. “Hala Sultan Tekkesi” adı verilen türbe hâlâ ziyaret edilmeye devam edilmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+

Yorumlar

küçük islam

çok güzel ve anlamlı bir yazı okumanızı tavsiye ederim

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun