Tembellikten kurtulmak için okunacak bir dua var mı?

Tembellikten kurtulmak için okunacak bir dua var mı?
Tarih: 19.11.2016 - 07:27 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Üzerimde sürekli bir tembellik, insanlardan korkma ve kaçma hissi ve hüzün hali var. Bu hallerimden dolayı derslerim ve sosyal hayatım çok verimsiz.
- Bu hallerden kurtulabilmek için Peygamber Efendimizin (s.a.v) dilinden dualar (mümkünse Arapça yazılışı ile) var mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kur'an ve sünnette tenkit edilen tembellik, insanların dünya ve ahireti için zararlı olan bir şeydir; başarısızlığın başlangıcıdır. Onun için İslâm dini insanları tembellikten sakındırmıştır.

Aynı zamanda bütün peygamberler insanları tembelliğe karşı uyarmışlardır.

Tembelliğin zıddı çalışkanlıktır. O da inanan insanların şiarıdır ve her türlü başarının yolu, çalışkanlıktan geçer.

Bütün peygamberler, çalışmayı emretmişlerdir.

Burada dikkat edilmesi gereke en önemli konu, her insanın kendi üzerine düşen maddi ve manevi görevleri yerine getirmesi, bundan sonra da sonucu Allah’a tevekkül ederek huzura ve rahata kavuşmasıdır.

Demek ki, önce fiili duamızı yapıp helal ve meşru dairede çalışmalıyız, sonra dilimizle ve kabimizle kavli ve kalbi duamızı yapmalıyız.

Tembellikten sakınmakla ilgili Peygamber Efendimiz 8asm)'in yaptığı dualardan biri şöyledir:

اللَّهُمَّ إِنِّـي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعجْزِ والكَسَلِ وَالجُبْنِ وَالهَرَمِ ، وَالْبُخْلِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القبْرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيا وَالمَمَاتِ » . وفي رِوايةٍ : « وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

“Allâhümme innî eûzü bike mine’l-aczi ve’l-keseli ve’l-cübni ve’l-heremi ve’l-buhl ve eûzü bike min azâbi’l-kabr ve eûzü bike min fitneti’l-mahyâ ve’l-memât:

Allah'ım! Âcizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlayıp ele avuca düşmekten ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azâbından sana sığınırım. Hayat ve ölüm fitnesinden sana sığınırım.” (Müslim, Zikir 50)

Diğer bir rivayete göre, “...ve dalai’d-deyni ve galebeti’r-ricâl: Borç altında ezilmekten ve zâlimlerin başa geçmesinden” buyurdu. (Nesâî, İstiâze 8)

Resûl-i Ekrem Efendimiz (asm)’in çeşitli istiaze, yani Allah’a sığınma duaları vardır. Onun;

- Namazlardan sonra korkaklıktan, cimrilikten, erzel-i ömürden, dünya ve kabir fitnelerinden Allah’a sığındığını (bk. Buhârî, Cihâd 25, Daavât 37, 41, 44),
- Namazda tahiyâtı bitirdikten sonra, cehennem ve kabir azaplarından, hayat, ölüm ve kör deccâlin fitnesinden sığınılmasını tavsiye buyurduğunu (bk. Müslim, Mesâcid 128),
- Ayrıca tembellikten, insanı perişan eden yaşlılıktan ve yine cehennem ve kabir azaplarından Cenâb-ı Hakk’a sığındığını (bk. Müslim, Zikir 74-76) biliyoruz.

Bu hadiste ise zikredilenlerin bir kısmı ile acizlikten Allah’a sığındığını görmekteyiz.

Acizlik; özellikle bu hadiste, hayır ve iyilik yapamamak, yerine getirmek zorunda olduğu dinî ve dünyevî görevleri îfâ edememek anlamında kullanılmıştır. Namaz, oruç, zekât gibi Allah’a karşı görevlerini daha sonraki zamanlarda yapacağını ileri sürerek onları hep ihmal eden nice kimseler görülmektedir. Bu yanlış tutumu, ihmalden çok âcizlik kelimesi daha iyi ifade etmektedir.

Tembellik, gücü kuvveti yerinde olduğu halde nefsinin telkinine boyun eğerek hayır ve iyilik yapmamak, Allah’a gerektiği şekilde kulluk etmemektir. 

Korkaklık, gevşekliği, tenseverliği yüzünden nefse ve şeytana karşı koyamama hali ve dolayısıyla bir kısım ilâhî emirleri yapamama durumudur. Allah, kendi yolunda cihadı emreder, fakat korkak adam bunu yapamaz. Allah, zalim karşısında doğruyu savunmayı emreder, ama korkak bu emri yerine getiremez.

İhtiyarlık, insanın aklî melekelerini bir ölçüde yitirmesi sebebiyle iyice çocuklaşması, bildiklerini unutmasıdır. Kur'an-ı Kerîm ve hadîs-i şerîflerde bu hale erzel-i ömür denmektedir. İnsanın şuuru yerinde olarak yaşlanması o kadar mahzurlu değildir. Ama buradaki ihtiyarlıktan maksat, insanın başkalarının eline avucuna bakması, onların yardımına muhtaç olması, bunaması, anlayışsız ve çekilmez bir hale gelmesidir.

Cimrilik, maddî durumu müsait olduğu halde elindeki imkânları Allah’ın istediği yerlere sarf edememektir. Kur'an-ı Kerîm’de cimriliğin kötülüğü anlatılmakta, insanın harcaması gerektiği halde harcayamadığı şeylerin kıyamet gününde boynuna dolanacağı belirtilmektedir. (Al-i İmrân, 3/180)

Kabir azabının bir adı da kabir fitnesidir.

İnsanın o daracık, karanlık ve ürperti veren yerde karşılaşması söz konusu olan bu işkenceden kurtulması ve kabrini Peygamber Efendimiz (asm)’in buyurduğu gibi, cennet bahçelerinden bir bahçe haline getirmesi mümkündür.

Burada, Resûl-i Ekrem Efendimiz (asm)’in hadislerinin ışığında şu kadarını söyleyelim ki, koğuculuk yapmak ve üzerine idrar sıçratmak kabir azabına sebep olan hallerden sadece ikisidir.

Hayat fitnesi, insanın yaşadığı sürece veya hayatının bir safhasında bizzat veya aile fertlerinden biri sebebiyle sıkıntı çekmesidir. Şüphesiz bunlar birer imtihan vesilesidir. Hayat fitnesi ise bunlara tahammül etmemek, -hâşâ- Cenâb-ı Hakk’a isyana yeltenmektir. Hayat denen emaneti Allah Teâlâ’nın istediği şekilde kullanmamak, ömrü günah bataklığında boşu boşuna tüketmek de bir hayat fitnesidir.  

Ölüm fitnesi, insanın henüz hayata gözlerini yummadan önce şeytanın onu imanından etmek için kurduğu tuzağa kapılmasıdır.

Münker ve nekir meleklerinin kabirdeki imtihanı da ölüm fitnesi olarak kabul edilmiştir. Bu imtihanları Allah’ın yardımıyla atlatanlar düzlüğe çıkacaklardır. Kaybedenler ise kabir azâbıyla başlayan kötü bir maceraya atılacaklardır.

Borç altında ezilmek, insanın ağır bir borç altına girip de borcunu ödeyecek maddî imkâna sahip olmamasıdır. Alacaklının talebine müsbet cevap verememek tahammül edilmesi zor bir sıkıntıdır. Peygamber Efendimiz bize, ağır borç yükünden de Allah’a sığınmak gerektiğini öğretmektedir.

Zâlimlerin başa geçmesi ise, kötü idarecilerin halkı ezmesi, onlara zulmetmesi demektir. Peygamber Efendimiz (asm) bu hali “galebetü’r-ricâl” diye ifade buyurmuştur. Halkın ezilip zulmedilmekten Allah’a sığındığı kadar, idareciliğe soyunan kimseler de zâlim bir yönetici olmaktan kaçınmalı ve bu hale düşmekten Allah’a sığınmalıdır.

Buna göre:

- Hadîs-i şerîfte sayılan hallerin hepsi insanın manevî dünyasını yıkan birer kötülüktür.
- Bu kötülüklerden Allah’a sığınmalıdır.

İlave bilgiler ve tedbirler hakkında ilave bilgi için tıklayınız:

Tembellik.
Tembellik nedir, tembellikten kurtulmak için manevi bir reçete var mıdır?
Tembellik ve ataletin nedeni nedir? Dinimizde çalışmanın önemi ...
Tembellik insanın kaderi midir?
Namaz konusundaki tembellikten nasıl kurtulurum?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun