Taptıklarınız ayağımın altındadır, sözünü kim demiş?

Tarih: 11.01.2017 - 01:57 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kimileri tarihte böyle bir olay yok diyor kimileri var diyor kime inanacağız?
- Taptıklarınız ayağımın altındadır dediği için taşlandığı söylenen zat için Tarihte böyle bir kaynak yok diyenler ile birlikte böyle bir olayın var olduğunu anlatan çok değerli abilerim var. 
- Neden çoğu konuda böyle oluyor birileri var derken diğerleri yok diyor. Bu olay olmuş mudur olmamış mıdır?
- Eğer olmuşsa nasıl anlamak gerekir, bir evliya bu sözü nasıl söyler?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Bütün çabalarımıza rağmen, İbn Arabi’nin “Mabudunuz ayağımın altındadır.” şeklinde ifade edilen olayın kesin bilgisine rastlayamadık.

- Bu sözü, Hallac-ı Mansur’a da nispet edenlerin sayısı az değildir.

Bununla beraber, “el-Melktebetu’s-Suriye” adlı Arapça web sitesinde şu bilgiye yer verilmiştir:

“İbn Arabi’nin makberinin duvarında da yazıldığı üzere, o yaşlandıktan sonra yatağında ölmüştür. Bununla beraber, Hallac-ı Mansura ait olmakla bilinen bir hadiseyi İbn Arabiye de nispet ediyorlar. Buna göre, İbn Arabi, insanların karşısında durmuş ve 'Sizin dininiz dinarınızdır, Mabudunuz şu iki ayağımın altındadır.' diye bağırmıştır. Bunun üzerine oradakiler onu öldürmüşlerdir. Sonra bazı alimler onun öldürülme sebebini sormuşlar ve bu sözü söylediği yerin kazılmasını istemişler. Nihayet aynı yerde iki küp dolu altını bulmuşlar. Alimler de: 'İşte ibn Arabi: Sizin dünya malına -mabut derecesinde- düşkünlük gösterdiğinizi söylemiştir.' diye bunu açıklamışlardır. (a.g.y)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun