Şeytan, Allah'a, senden başkasına secde etmem dedi mi?

Tarih: 03.12.2014 - 11:08 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Muhyiddin Arabi'nin kitabında böyle dediği söyleniyor, felsefe hocamız tarafından... Bu ifade doğru mu?
- Muhyiddin Arabi'nin böyle bir ifadesi var mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- İnternette bu söz  -bir kaynak verilmeden- Hallac-ı Mansur’a nispet edilmektedir. Ancak bu hikâyenin doğru olup olmadığına dair sağlam bir kaynağa rastlayamadık.

Bununla beraber Arapça İnternette “el-Fikru-s-sufi fi dav’i’l-kitabı ve’s-sünne” adlı bir eserin altıncı faslında, bu söz Halac-ı Mansur’a nispet edilmiştir.

Oradaki ifadeye göre: Allah İblise “Secde et.” deyince, İblis: “Başkasına değil (yani, başkasına secde etmem)” dedi. Allah: “Lanetim senin üzerindedir.” deyince, İblis: “Başkasına değil (yani, lanetin yalnız banadır / bana olsun)” dedi. Ve devam etti: “Benim senden başkasına gidecek yolum yok. Ben zelil bir sevenim / aşığım.” Allah: “Sen büyüklendin.” deyince, İblis: “Eğer bir lahza seninle beraber olsaydım, büyüklenmek bana yakışırdı…” dedi.

Not: Bu kitap ehl-i tasavvufun aleyhinde yazılmış görünüyor. Bu eserde, Hallac-ı Mansur’un bu sözleri, “Tavasin” (el-Mukaddime, s.11-12) adlı eserinde dillendirdiği bildirilmiştir.

Bu gibi sözler, eğer -ilgili zatlara- iftira değilse, manasını bilmediğimiz şatahat türündendir. Çünkü ayetlerin açık ifadesine aykırıdır...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun