Sürekli Rabbimizin huzurunda olduğunu hatırlamak ve gördüğümüz her mahlukatta esmasını okumak için neler yapabiliriz?

Tarih: 20.12.2011 - 03:58 | Güncelleme:

Soru Detayı
- Bu konuda aklımızı ve gönlümüzü doyuracak açıklamalar yapıp, tefekküre pencere açacak örnekler verebilir misiniz?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Allah’ın esma ve sıfatlarının tecellilerini her yerde görmek ve düşünmek için belli bir formül olduğunu düşünmüyoruz. Bu mertebelere ulaşmak için uzun bir soluğa ihtiyaç vardır. Eskiden yıllarca süren kalbî seyru süluk ile ancak bu hakikatlere ulaşılıyordu. Zamanımızda ise, dünyanın hayat şartlarının ağırlaşması, dünyevî hayatın ön plana çıkması, kalpleri de bozmuş fıtrat-ı asliyelerine uygun hareket etmeyi oldukça zorlaştırmıştır.

İnsanların bütün duyguları âdeta dünya hayatına mal olmuş, nefsin esiri haline gelmiştir. Bu durumda salih amele ihlasla muvaffak olmak oldukça güçleşmiştir. Allah’ın isim ve sıfatlarının tecellilerine önemli bir pencere olan salih amel kapısının daraladığı bu zamanda, ilim ve tefekkür yoluyla iman şuurunu ön plana çıkartan tahkikî imanı elde etmek gerekir. Tahkikî iman yoluyla meydana gelen iman şuuru her an insana Allah’ın huzurunda, kontrolünde olduğunu hatırlattığı gibi, her şeyde onun sonsuz ilim ve kudretinin izlerini gösteren bir pencere de açar.

Hem aklımızı, hem gönlümüzü doyuracak ve her an bizi ilahî isim ve sıfatlarının tecellilerini gösterecek en kısa yol, Kur’an’ın bu asra hitap eden, bu günkü insanların akıl ve gönlüne seslenen Risale-i Nur Külliyatı'nı okumaktır. Yüz binlerce insanın tecrübeyle rehberliğini kabul ettikleri bu eserler, bizim için de çok kuvvetli bir referans olabilir.

Zihnimizi varlıklara mana-yı harfiyle baktırmaya alıştırdıktan sonra, artık herşey marifetullah için bir pencere, bir ekran, bir ayna olur. Mana-yı harfi, her varlıkta Allah’ın isim ve sıfatların görmek demektir. Örneğin, bir çiçeğe baktığımız zaman; onun açılma halinden, Allah’ın Fettah ismini, şeklinden Allah’ın Musavvir ismini, güzelliğinden Allah’ın Mücemmil-Müzeyyin isimlerini, farklı renklerinden Allah’ın Mülevvin ismini, varlıkta devam etmesinden Allah’ın Kayyum ismini; canlılığını muhafaza etmesinden Allah’ın Muhyi ismini, sonbaharda solup dağılmasından Allah’ın Mümit ismini görmek, varlığa mana-yı harfiyle bakmak demektir.

Bir harf kendi yazarını, bir iğne kendi üstasını gösterdiği gibi, kâinattaki mücessem harf ve kelimleri olan elementler, atomlar, moleküller, hücreler ve diğer organlar, elbette yazarları olan yaratıcılarını ve ustaları-sanatkârları olan rablerini pek çok yönden gösterip tanıtıyorlar.

Bu asırda bu konuda bir formül varsa o da şudur: Gönül sistemini dinî ilimlerle; akıl sistemini medenî fenlerle donatmak, tefekkür sistemini bu iki kanat üzerine oturtmaktır. Kur’an'ın eğitim sistemi olan bu metodu, en güzel kullanan Risale-i Nur Külliyatı olduğunda şüphe yoktur...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun