"Sizden önce âlemlerden hiçbirinin yapmadığı fuhuşu mu yapıyorsunuz?" (Araf, 7/80) ayetine göre, ilk defa eş cinselliği Lut kavmi başlatmıştır; ancak Sümerlerde de olduğu söylenmektedir?

Tarih: 16.02.2013 - 00:34 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Sizden önce âlemlerden hiçbirinin yapmadığı fuhuşu mu yapıyorsunuz? Hakikaten siz kadınları bırakıp, şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Hayır, siz haddi aşan bir toplumsunuz.” (Â'raf, 7/80-81)

- Bu ayetlere göre Muhammed tarihi bir mucize daha yaratmış. Lut kavminden başka hiç kimsenin eş cinsellik yapmadığını söylüyor. Fakat bu yanlış bir bilgidir. Onlardan çok önce Sümer mabetlerinde eşcinsellik doğaldı. Orada kadınlar erkek, erkekler kadın kıyafetinde dolaşıyorlardı. Bunu da bir Tanrı görevi olarak yapıyorlardı. 

- Bu iddiaya göre konuyu açıklar mısınız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili ayetlerin meali şöyledir:

“Lût’u da gönderdik. Halkına dedi ki: Daha önce hiç kimsenin yapmadığı pek çirkin bir işi siz mi yapıyorsunuz? Siz kadınların ötesinde, şehvetle erkeklere gidiyorsunuz ha! Yok, yok anlaşıldı! Siz haddini aşmış bir milletsiniz!”(Â'raf, 7/80-81).

“Onlardan çok önce Sümer mabetlerinde eşcinsellik doğaldı. Orada kadınlar erkek, erkekler kadın kıyafetinde dolaşıyorlardı.” şeklindeki iddia, mesnetsiz bir iddia olduğunda şüphe yoktur. Çünkü böyle bir bilginin tarihte tespiti çok zordur. Varsa bunun belgesini, kaynağını ortaya koysunlar. Çünkü, tarihi kayıtları, milattan önce ancak 3.000 yıla kadar sağlam olarak devam edebilir. Ondan önce çok noksan ve yanlış bilgiler ihtiva ettiğini işin uzmanları belirtiyorlar. Çünkü ilk yazıyı MÖ 3.300 yıllarında Sümerler bulmuştur. Çivi Yazısı diye adlandırılan bu yazının kökeni resim-yazı idi.

Değişik kaynakların bize konuyla ilgili verdiği bilgiler şu merkezdedir:

Sümerler MÖ 4.000 / 3.500-2.000 yılları arasında Mezopotomya’da yaşamış bir halktır.

Babil uygarlığı, Mezopotamya’nın güneydoğusunda, Fırat ve Dicle ırmakları arasında kalan bölgede, bugünkü Irak’ın güneyinde uzanan, antik döneme ait eski bir uygarlık. MÖ 2.000 / 2105 ile MÖ 1.000 yılları arasında söz konusudur. Babil uygarlığı, MÖ 4.000 yıllarından başlayarak gelişen tüm kültürlerin özelliklerini taşıyordu.

a. Bu bilgilere göre, Hz. Lut’un bulunduğu devirdeki Babil Krallığı ile Sümer Krallığı MÖ 2.000 / 2.100’li yıllarda iç içe geçmiştir. Yani Hz. Lut’un bulunduğu devrin kültürü Sümer uygarlığında söz konusu olan kültürün bir devamı olmuştur.

Buna göre ayette meal olarak yer alan “Daha önce hiç kimsenin yapmadığı pek çirkin bir işi siz mi yapıyorsunuz?” ifadesinde Sümerler de dahil olabilir. “Daha önce...”den maksat, Hz. Lut’un bulunduğu bölgedeki eş cinsellik hastalığı, bir uzantısı olduğu Sümer devrindeki eş cinsellik hastalığı aynı kültürün bir devamı olarak kabul edildiği için, ayette yer alan “daha önce...”den maksat, bu iki kültürden önceki devirler kastedilmiş olabilir. 

b. Sümer medeniyeti ile Babil medeniyetinin ortak coğrafyası Mezopotamya'dır. Buna göre Hz. Lut’un kavminden bazı kimselere hitaben söylediği “Sizden önce kimse bu eş cinselliği yapmadı.” demekten maksadı, bu bölgede yaşayan kavimler olabilir. Bu yoruma göre de “daha önce...” ifadesi, Babilliler gibi Sümerleri de kapsamaktadır. 

c. Burada işaret edilmesi gereken önemli bir noktada da şudur: Ayette -meal olarak- yer alan “Lût’u da gönderdik. Halkına dedi ki: Daha önce hiç kimsenin yapmadığı pek çirkin bir işi siz mi yapıyorsunuz?" ifadesi, Allah’ın ortaya koyduğu bir hüküm değildir. Bilakis, -ayetin mealinde de görüldüğü üzere- Hz. Lut’a aittir. Buna göre, söz konusu ayette Allah, Hz. Lut’un kavmine hitaben söylediği sözünü -hikâye yoluyla- aktarmaktadır. Bu söz, bir tarihi gerçeğin ifadesi olduğu gibi, -insanlar arasında sık sık benzeri söz konusu olan- bir mübalağa sanatı da olabilir. Buna göre, Hz Lut  halkına: “Daha önce hiç kimsenin yapmadığı pek çirkin bir işi siz mi yapıyorsunuz?” derken, onların yaptıklarının çirkinliğinin boyutunu mübalağalı bir şekilde ifade etmiş olabilir.

Türkçe’de “Senden daha kötüsünü görmedim.”, “Sizden daha cimri bu dünyaya gelmemiştir.”, “Senin gibi bir yalancıyı hayatımda görmedim.”, “Senin gibi alçak bir insan daha önce hiç görülmemiştir.” şeklindeki söz ve benzerleri, hep bu mübalağa sanatı çerçevesinde söylenmiştir. 

İlave bilgi için tıklayınız:

A'raf Suresi 80. ayette Lut kavmi için "Sizden önce âlemlerden hiçbir kimsenin yapmadığı çirkin işi mi yapıyorsunuz?" denilmektedir. Bazı hayvanlarda da eşcinsellik vardır. Bu ayet bilimselliğe aykırı değil midir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun