Kuran kıssalarını Mekkeliler önceden biliyor muydu?

Tarih: 24.05.2023 - 06:07 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bazı Müslümanlar Kuran kıssalarının Mekkeliler tarafından önceden bilindiğini söylüyor ve buna eski Arap şiirlerinde yer alan peygamberleri delil getiriyorlar.
- Bazıları da kıssalarının ne Muhammed (asm) tarafından ne de kavmi tarafından bilinmediğini, buna delilin Yusuf suresi 3. ayetteki "sen bunları önceden bilmezdin ", ifadesini delil getiriyorlar.
- Hangisi doğru, ciddi kafam karıştı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kuran’daki kıssaların bir kısmını Mekkelilerin önceden bildiğini, bir kısmını bilmediğini gösteren ayetler vardır. Örneğin:

“Şüphesiz Lut da peygamberlerimizden biriydi. Biz onu ve kendisine inanan bütün ailesini kurtardık. Ancak gerideki inkârcılar arasında bulunan yaşlı bir kadın hariç. Sonra geride kalan o inkârcıları helak ettik. Siz, yolculuğunuz esnasında sabahları yıkılmış şehirlerinin harabelerine uğruyorsunuz. Geceleri de. Hâlâ aklınızı kullanıp bunlardan ibret almayacak mısınız.” (Saffat, 37/133-138)

mealindeki ayetlerde Hz. Lut’un kavminin helak durumunu Mekkelilerin de bildiklerine işaret edilmiştir.

(Resulüm!) İşte bu (Nuh kıssası ile ilgili) anlatılanlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bundan önce onları ne sen biliyordun ne de kavmin! Sabret, şüphesiz güzel akıbet / iyi son takva sahibi olanlar içindir.” (Hud, 11/49)

mealindeki ayette ne Hz. Peygamberin (asm) ne de Mekkelilerin Hz. Nuh’un kıssasını bilmediklerine dikkat çekilmiştir.

Yusuf suresinin “Biz bu Kuran’ı sana vahyetmekle (başka konular yanında) en güzel kıssayı da anlatıyoruz. Gerçek şu ki, sen daha önce bunları bilmiyordun. mealindeki 3. ayetinden daha açık bir ifade ise 102. ayetinde şöyle yer almıştır:

“İşte bu kıssa, gayb haberlerindendir. Onu sana vahyediyoruz. Onlar, tuzak kurmak üzere ittifak ettikleri zaman, sen onların yanında değildin.” Yani sen bu kıssayı daha önce bilmiyordun. (bk. Zemahşeri, ilgili yer)

Bu ve benzeri ayetlerden peygamber kıssalarından bazılarının daha önce Mekkeliler tarafından biliniyor bazılarının da bilinmiyor olduğunu anlamak mümkündür.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun