Şirkten korunma duasını okuyunca ondan kurtulmuş mu oluyoruz?

Şirkten korunma duasını okuyunca ondan kurtulmuş mu oluyoruz?
Tarih: 13.04.2021 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

Ebu Musa el-Eş’ari (ra) rivayet ediyor: Rasulullah (asm) bir gün bize şu hutbeyi irad etti: “Ey insanlar! Şirkten kaçınınız, çünkü o karıncanın taş üzerinde bıraktığı izden daha gizlidir!" Bunun üzerine, “Ey Allah’ın Rasulü, bu kadar gizli ise, biz ondan nasıl sakınacağız?” diye soruldu. Hz. Peygamber (asm): “Allahümme innâ neûzü bike min en nüşrike bike şey’en na’lemühü ve netağfiruke limâ lâ na’lemühü / Ey Allah’ım! Bildiğimiz halde şirk koşmaktan sana sığınıyoruz. Bilmediklerimizden ötürü de senin affını talep ediyoruz, deyin.” (Kenzu’l-Ummal, 1/169; Ahmed, Müsned, 4/403)
1. Bu hadisi nasıl anlamalıyız, bilmediğimiz şirkimiz varsa bu duayı okuyunca ondan nasıl kurtulmuş oluyoruz?
2. Bu hadisin sıhhati nasıl?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili hadis rivayeti için bk. Kenzu’l-Ummal, 3/817.

1) Bu tavsiye edilen bir duadır.

Daha önce de defalarca arz ettiğimiz gibi, ayet ve hadislerde, görünürde umum ifade eden bazı sözler, aslında umumi değil, mutlaktır. Yani, söz konusu hüküm, herkes için geçerli değil, mutlak olarak ifade edilmiştir. Bunun zahiren umumu ifade eden üslup, bir irşat üslubudur.

Bunun anlamı şudur:

Söz konusu hükmün herkes için geçerli imiş gibi bir tarzda ifade edilmesi, herkesi söz konusu hükme, o güzel şeye teşvik etmeye yöneliktir. Örneğin, burada “şirkten korunmak için bu duayı okuyun” denilmiş olması, herkesi şirk gibi en çirkin bir düşünceye karşı dikkatini çekmek, bu konuda hep Allah’a sığınmasını sağlamak içindir.

Dolayısıyla bu duaya, şirkten uzak olma garantisi gibi bakmamak gerekir. Zira, bu bir duadır, kabul olması gibi olmamasının da ihtimali vardır.

2) Ahmed b. Hanbel’in rivayeti sahihtir. (bk. Mecmau’z-Zevaid, hno: 1769)

İlave bilgi için tıklayınız:

İbadetlere vadedilen netice ve sevaplara kavuşmanın şartları ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun