"Kim şu duayı yaparsa riyanın büyüğünden de küçüğünden de kurtulur." anlamında bir hadis var mıdır; varsa bu dua nedir?

Tarih: 22.08.2012 - 16:46 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Soruda geçtiği şekliyle olmasa da bu anlamda hadisler vardır:

Ebu Musa el-Eş’ari (ra) rivayet ediyor: Rasulullah (asm) bir gün bize şu hutbeyi irad etti:

“Ey insanlar! Şirkten kaçınınız, çünkü o karıncanın taş üzerinde bıraktığı izden daha gizlidir!"

Bunun üzerine, “Ey Allah’ın Rasulü, bu kadar gizli ise, biz ondan nasıl sakınacağız?” diye soruldu. Hz. Peygamber (asm):

“Allahümme innâ neûzü bike min en nüşrike bike şey’en na’lemühü ve netağfiruke limâ lâ na’lemühü / Ey Allah’ım! Bildiğimiz halde şirk koşmaktan sana sığınıyoruz. Bilmediklerimizden ötürü de senin affını talep ediyoruz, deyin.”(Kenzu’l-Ummal, 1/169; Ahmed, Müsned, 4/403)

Bu hadiste geçen gizli şirkten birinin riya olduğunu şu hadisten öğrenmekteyiz:

"Muhakkak ki, sizin için en çok korktuğum şey, küçük şirk, yani riyadır." (Tirmizi, Hudut, 24)

İbni Hacer el-Askalani de, "Metalib'ul Aliye" adlı Kütübü Sitte'de olmayan hadisleri derlediği eserinde bu hadisin benzerlerini "Zühd ve'r-Rekâik" bölümünde "Riyadan Sakındırmak ve Riyayı Yok Etmek İçin Dua Yapmak" başlığı altında rivayet etmiştir. Bunlardan biri şöyledir:

Ebu Bekir es-Sıddık (ra), Rasulullah (asm) adına şahadet ederek şöyle dedi: Rasulullah (asm) şirki andı ve:

"Bu, sizin içinizde karıncanın yürüyüşünden daha gizlidir!" buyurdu. Ebu Bekir (ra),

"Ey Allah'ın Rasulü! Allah'la beraber başka bir ilah edinmekten başka şirk mi var ki?" diye sorunca, şöyle buyurdu:

“Ebu Bekir! Sizdeki şirk karıncanın yürüyüşünden daha gizlidir. Sana bir şey göstereceğim. Eğer onu yaparsan senden şirkin küçüğü de büyüğü de -veya şerrin büyüğü de küçüğü de- gider. Üç kere şöyle dua et:

Allah’ım bilerek sana şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmediğim kusurlarımdan dolayı bağışlanmak dilerim."

İlave bilgi için tıklayınız:

Gizli şirk ve riya hakkında detaylı bilgi verir misiniz?

Şirk-i hafî / gizli şirk ne demektir?

Riya nedir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun