Şeytan çocuğa zarar veremez, ne demektir?

Tarih: 01.04.2016 - 01:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hadiste şeytan ona zarar veremezden maksat nedir?
- Müminlerden biri karısı ile cinsî münasebette bulunmak istediği zaman: "Bismillah, Allah'ım! Bizi Şeytan'dan, Şeytan'ı da bize vereceğin çocuktan uzaklaştır" şeklinde dua eder ve sonra onlara bu münasebet sebebiyle bir çocuk verilirse, Şeytan o çocuğa ebediyen zarar veremez." (İbn Mace, Nikah, 16)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili hadis rivayeti, İbn Abbas’tan nakledilmiştir. (bk. İbn Mace, Nikah, 27 /h.no:1919)

- Sorudaki tercümede yer alan "Bismillah” İbn Mace’deki hadiste yoktur.

Keza, “Allah'ım! Bizi (doğrusu: “Beni”) Şeytan'dan, Şeytan'ı da bize (doğrusu: “Bana”) vereceğin çocuktan uzaklaştır." şeklinde dua eder ve sonra onlara bu münasebet sebebiyle bir çocuk verilirse, “Şeytan o çocuğa ebediyen zarar veremez.” ifadenin doğrusu şöyledir:

“Allah ona şeytanı musallat etmez veya (şeytan) ona zarar vermez.”

Ayrıca burada “ebediyen” kelimesi yoktur. Buradaki farklı ifadeler ravinin tereddüdünden kaynaklanmaktadır.

- Sorudaki rivayetin şekli (ebediyen, kelimesi hariç) Tirmizi’de vardır. (bk. Tirmizi, h.no:1092)

- Bu hadis rivayeti sahihtir. (bk. Tirmizi, a.g.y)

- İbn Mace ve Tirmizi’de kullanılan “ETÂ...”(eşine gittiği zaman) fiili, sanki cinsi münasebetin başında bu duaları okuyacağı anlaşılır. Fakat bunun manasının “eğer kişi cinsi ilişkide bulunmayı düşündüğü / istediği zaman” bu duayı okuyacağını, Ebu Davud’un rivayetinde “ET” yerinde kullanılan “ERADE” (istediği zaman) fiilinden anlamak mümkündür. (bk. Tuhfetu’l-Ahvezi, 4/181)

- Bazılarına göre, hadisteki -meal olarak- “şeytanın o çocuğa zarar vermemesi”, ifadesi, çocuklara musallat olan cinlerin ona musallat olmaması manasınadır.

Diğer bazı alimlere göre bu sözden maksat, bu çocuk küfür, dalalet ve büyük günahlara düşmekten uzak durur veya bir günah işlediği zaman ardından hemen samimi tövbe eder, demektir. (bk. es-Sindi, şerhu Süneni İbn Mace, 1/592)

İbn Hacer’in bildirdiğine göre, hadisteki “çocuğa zararın dokunmaması”, özellikle Buhari’de (h.no:6388) -meal olarak- yer alan “Ebediyen zarar vermez” ifadesinin zahirinden “şeytanın hiçbir zaman zarar vermemesi” şeklinde anlaşılsa bile, bu ifadenin “hiçbir zaman; hiçbir zararın dokunmaması, âdeta masum olması” anlamına gelmediği konusunda alimlerin ittifakı vardır. Alimlerin bu şekilde anlamalarının delilleri ise şu sahih hadistir:

“Şeytan, doğumu esnasında Âdem'in bütü çocuklarına / bütün insanlara (daha doğmadan) annesinin rahminde iken dokunur. (Ki doğan çocuğun ağlamsı bundan olduğu söyleniyor.) Bunun tek istisnası Meryem oğlu İsa’dır”. (bk. İbn Hacer, Fethu’l-bari,9/229)

Burada bir kısmını yukarıda arz ettiğimiz “küfür, dalalet büyük günaha girmez” gibi noktalara da yer verilmiştir. (Geniş bilgi için bk. İbn Hacer, a.g.y)

Alimlerin ittifak ettiği nokta hadisin anlaşılmasını kolaylaştırır. Diğer yorumlar kesin olmayan detaylara ait bilgilerdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun