Seksen yaşındayken başında beyaz saçı olmayan sahabi kimdir?

Seksen yaşındayken başında beyaz saçı olmayan sahabi kimdir?
Tarih: 04.12.2021 - 10:53 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bediüzzaman’ın eserinde bahsettiği Ömer b. Sad kimdir?
- Bazıları bunun Hz. Hüseyin’i şehit eden kişi olduğunu ve seksen yaşında değil altmış yaşlarında vefat ettiğini, dolayısıyla verilen bilginin hatalı olduğunu söyler. Bunun doğrusu nedir?
- Bediüzzaman’ın Mektubat isimli eserinde geçen bilgi şöyle:
“(Hz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz) Ömer ibni Sa’d’ın başına elini sürmüş, dua etmiş. Seksen yaşında o adam, o duanın bereketiyle, öldüğü vakit başında beyaz yoktu. (Mektubat, 19. Mektup)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Hüseyin’in şehit edilmesi olayına karışan Ömer b. Sad ile Hz. Peygamber (asm) Efendimizin başını meshettiği Ömer b. Sad farklı kişilerdir, isim benzerliğinden bir yanlış anlama söz konusu olabilir.

Kadı İyaz’ın “Şifa-i şerifini” şerh eden Aliyyu’l-Kari’nin bildirdiğine göre: Peygamber Efendimizin (asm) başını meshettiği zatın ismi “Şifa”nın bir nüshasında “Ümeyr b. Said”, diğer nüshada ise “Ömer b. Sad” olarak geçmektedir. Evet, Hz. Peygamber (asm) Ömer b. Sad’ın başını meshetmiş / elini başına sürmüş ve bereketle kendisine dua etmiş. Bu zat 80 yaşında ölürken başında beyaz yoktu.” (Şerhu’ş-Şifa, 1/675. Ayrıca bk. eş-Şifa, 1/644)

eş-Şifa’nın tahriç ve tahkikini yapan muhakkikler, duaya mazhar olan zatın “Ömer b. sad b. Ubeyd el-evsi el-ensari” adında bir sahabi olduğunu ve Hz. Ömer zamanında vefat ettiğini bildirmişlerdir. (bk. Eş-Şifa, a.g.y/Talik:12)

Demek ki, internette ve bazı kaynaklarda Hz. Hüseyin’in şehadet vakasına katılan ve 65-66 yaşında öldürülen Ömer b. Sad b. Ebi Vakkas ayrı bir şahıstır. (krş. İbn Sad, et-Tabakat,1/464; Taberi, et-Tarih, 5/389-390 )

Mektubat isimli eserde de geçen “Ömer b. Sad b. Ubeyd el-evsi el-ensari” ise seksen yaşında ölmüş bir sahabidir, Hz. Hüseyin'in şehit olma olayına karışan Ömer b. Sad ile -isim benzerliğinden başka- hiçbir ilgisi yoktur.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun