Şansıma tükürsem rüzgar vurur sözü küfür mü?

Tarih: 27.02.2024 - 08:13 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Şansıma tükürsem rüzgâr vurur geri bana gelir, sözünü söyleyen dinden çıkar mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

“Şansıma tükürsem rüzgar vurur geri bana gelir.” diyen kişi kâfir olmaz.

Esasen bu tür ifadeleri söyleyen insanların çoğu ne dediğini bilmez. Bilerek söyleyenlerin durumunu Bediüzzaman Hazretlerinden dinleyelim:

"Otuz sene evvel aşairlerde gezerken böyle sual ettiler: Acaba şu zaman ve dehrin şikâyetindeki, hatta büyük zatlar ve evliyalar dahi felekten ve zamandan şikâyet ediyorlar. Ondan, Sâni'-i Zülcelal'in sanat-ı bedîine itiraz çıkmaz mı?

Cevap:

Hayır ve asla!.. Belki manası şudur:

Güya şikayetçi der ki: İstediğim emir ve arzu ettiğim şey ve teşehhi ettiğim hâl; hikmet-i ezeliyenin düsturuyla tanzim olunan alemin mahiyeti müstaid değil ve inayet-i ezeliyenin pergeliyle nakşolunan feleğin kanunu müsaid değil ve meşiet-i ezeliyenin matbaasında tab'olunan zamanın tabiatı muvafık değil ve mesalih-i umumiyeyi tesis eden hikmet-i İlahiye razı değildir ki; şu âlem-i imkân, Feyyaz-ı Mutlak'ın yed-i kudretinden, şu ukûlümüzün hendesesiyle ve tehevvüsümüzün iştihasıyla istediğimiz her bir semeratı koparsın. Verse de tutamaz, düşse de kaldıramaz. Evet, bir şahsın tehevvüsü için büyük bir daire-i muhita hareket-i mühimmesinden durdurulmaz." (Kastamonu Lahikası, s. 220)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun