Sakal serumu kullanmak caiz midir?

Sakal serumu kullanmak caiz midir?
Tarih: 14.01.2022 - 12:05 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Benim sakallarım seyrek, yüzümde bazı yerlerde çıkmıyor, çıkan yerlerin de kimisi az kimisi fazla.
- Çıkmayan yerleri doldurmak ve çıkan yerleri de düzenlettirmek için sakal serumu kullanmak caiz mi?
- Ayrıca bu sakal serumunda etil alkol var, bunu kullanmak yani yüze sürmek caiz midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Peygamber (asm) sakal bırakmayı fıtrata (yaratılış değerlerine) uygun davranışlar arasında saymıştır. (bk. Buhari, Libas, 62; Müslim, Tahare, 56; Ebu Davud, Tahare, 29; Nesai, Zîne, 1)

Nitekim kendisi de sakal bırakıp bunun güzelce bakımını yapmış ve bir tutamdan fazlasını kesmiştir.

Konu hakkındaki hadisler ile sahabe uygulamalarını dikkate alan İslam âlimleri sakal bırakmanın, yerine getirilmesi istenen doğal (fıtrî) bir fiil ve yapılması tavsiye edilen bir sünnet olduğunda ittifak ederken, sakalı tıraş etmenin hükmü konusunda ise farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Bazı âlimler bunun haram olduğunu söylerken, diğer bazıları ise mekruh görmüşlerdir.

Genel olarak benimsenen “bir şeyin haram olması için onunla ilgili yasaklayıcı delilin sübut ve delalet açılarından kat’î yani ihtimale kapalı olması gerektiği” yönündeki usûl kuralı, ikinci görüşün daha isabetli olduğu sonucunu vermektedir.

Buna göre Hz. Peygamber’e (asm) uymak maksadıyla sakal bırakan ve sakalının sünnete uygun bir şekilde bakımını yapan kişinin bu amelinden dolayı sevap alacağını, ancak herhangi bir sebeple buna imkân bulamadıkları için sakalını tıraş edenlerin ise sünnete aykırı düşmekle birlikte, bundan dolayı günaha girmeyeceğini söylemek mümkündür.

Sakalı dökülen veya seyrek olan kimse, kendini toplum içinde psikolojik olarak rahatsız hissediyor ve manen eziyet görüyorsa, sakalını normal hale getirmek için soruda bahse konu serumu / losyonu kullanabilir. Bununla birlikte içinde alkol bulunmayan losyonların kullanılması uygun olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun