Richard Dawkins’in iddiasına cevap verebilir misiniz?

Tarih: 17.10.2018 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Dawkins’in Tanrı Yanılgısı adlı kitabından bir bölüm:
‘’Eğer Tanrı her şeyi biliyorsa, her şeye gücü yetme özelliğini kullanarak yapacağı müdahaleleri zaten önceden biliyordur. Fakat bu onun bu belirli müdahalelerini yapma konusunda fikrini değiştiremeyeceği anlamına gelir ki, bu da her şeyi yapabilme gücünün olmadığı anlamına gelir.’’

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu iddiası kendi içinde çeliskidir. Çünkü Allah kudret sahibi olduğu gibi irade ve hikmet sahibidir de. Iradesi bir şeye mudahaleyi uygun görmüyorsa kudret taalluk etmez.

Öncelikle, Cenab-ı Allah’ın bilgisinin niteliği biz insanların bilgi niteliğine benzemez. Bu nedenle onun için insani bir özellik olan “önceden bilme” ifadesi kullanılamaz.

İkinci olarak “onun fikri” ve “fikrini değiştiremeyeceği” ifadeleri de antropomorfik dediğimiz beşer kaynaklı kurgulardır. Cenab-ı Allah’ın ilmi yarattığı varlıkların evvellerini, şimdilerini ve sonları ile ahirlerini birlikte zaman dışı olarak kapsar.

Allah’ın kudreti de zaman dışı ezelilikte yarattığı varlıklar üzerine içlerine, dışlarına nüfuz edecek şekilde iş görür. Yarattığı varlığın kapasitesi ve varlık konumu ise zamana ve mekâna tabidir.

Cenab-ı Allah’ın ilim ve kudret tecellisi zaman ve mekan dışı ezelde iken var olanların bu tecelliyi alışları onların başlangıçları ve yaratıcıları olduğu için zaman içi ve mekan sınırlarında olur. Cenab-ı Allah ezeli ilmi ile zaman dışı olarak varlıkların potansiyel ya da bilfiil yönelimlerini bilmekte ve kudreti ile onları onlar için var kılmaktadır.

Örnek vermek gerekirse bitki kategorisi maden ya da hayvan olmanın dışında kendine göre bir oluş ister ya da gök cisimleri manyetik dalgalanmalardan daha madde yoğun bir var oluş ister.

Bununla birlikte varlıkların kendilerinin var olmaları için zorunlu bu kategorileri için Cenab-ı Allah’ın merhameti söz konusu olup bir zorunluluğu yoktur.

Varlık için zorunlu olan Allah için değildir. Dilerse bu genel sistemi dışında da varlıklar yaratmaktadır.

Örneğin tüm evrenin genel işleyişinde ileri doğru akan bir zaman sürecinde ardıl olarak dizilmiş varlıklara dayalı bir algımız söz konusu iken atomaltı gerçeklik dünyasında ise, sebep ile sebep olunan arasında eş zamanlı bir var oluş ya da son araştırmaların gösterdiği gibi, tersine bir zaman akışı içinde sonucun sebebe yol açtığı durumlar söz konusudur.

Sonuç itibariyle her iki durumda da zaman ötesi ezeli ilim ve kudretin asla değişmeyen tecellisi söz konusudur. Yaratılanlar yani yaratıcı olmayanlar için itibariyle değişim, değişmeyenin, sonluluk, sonsuzluğun, sınırlılık, mutlaklığın, geçicilik ezeliyetin bir yansımasından ibarettir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun