Reten el-Hindi 770 yıl mı yaşamış?

Tarih: 12.12.2023 - 09:43 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ticaret yapmak için Hindistan'dan Suriye'ye Mekke üzerinden seyahat eden bir tüccar olduğu söylenir. Gençliğinde bir keresinde Mekke yakınlarında biraz gür olan bir vadiden geçti. Mekke halkının keçilerini otlattığı dağ kanallarından geçen bir de nehir vardı, o gün yağmur yağıyordu. Küçük, masum ve güzel bir çocuğun keçilerini otlattığını gördü. Keçilerin atladığı bir dere vardı, ama o çocuk dereyi geçemiyordu. Bunun üzerine o (Ratan El-Hindi) onu (Peygamber'i) omzuna aldı ve kanalı geçmesini sağladı, böylece çocuk diliyle şu sözleri 7 kez tekrarladı: 'Allah senin ömrünü uzatsın'. Bundan sonra bir süre geçti ve Hindistan'dan Şakk-ı Kamer mucizesine evinin çatısından kendi gözleriyle tanık oldu. Birkaç gün sonra bir gün Hindistan'a gelen Arap tüccarlardan bu konuyu sorduğunda Muhammed adında bir gencin Mekke'de peygamberlik iddiasında bulunduğunu öğrenir. O mucizeler gösterir, bu mucizeyi de göstermiştir. Merakından Mekke'ye gitmeye hazırlanır ve yıllar sonra oraya ulaştığında onun Medine'ye hicret ettiğini öğrenir. Sonra Medine'ye ulaştı ve Mescid-i Nebevi'ye gittiğinde aynı yakışıklı kişiyi gördü, ayın 14. gecesindeki aydan daha güzeldi. Oraya gitti ve peygamberden kendisine inanabilmesi için bir mucize göstermesini istedi. Peygamber gülümsedi ve şöyle dedi:
- Ey Ratan Hindi, çocukken senin uzun ömürlü olman için dua ettiğim mucize yeterli değil mi?
 O da ağladı ve İslam'ı kabul etti. Sonra 15 gün boyunca Peygamber'in yanında kaldı. Cümlenin her tekrarında yaşının 100 yıl arttığı ve böylece yedi kez tekrarladıktan sonra yaşının 700 yıla çıktığı söylenir. Bu Peygamber PBUH'un mucizesiydi. Milattan sonra 1234 yılında vefat etmiştir.
- Bu hikâye doğru mu?
- Sahih hadislerde veya diğer Sahih İslami kaynaklarda buna dair bir referans veya hatta bir işaret var mı?
- Varsa, lütfen gerçekliğini kanıtlayın.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hayır, böyle bir bilgi yoktur, yanlıştır.

Reten el-Hindi olarak bilinen kişi, hicri 6. asrın sonları ile hicri 7. asrın başında vefat eden ve sahabilik iddiasında bulunan biridir.

İmam Zehebi kaleme aldığı, "Reten Putunun Parçalanması" isimli eseri ile onu şiddetle tenkit etmiş, ilmen ve şeran sahabi olamayacağını kaydetmiştir.

Ölümünün üzerinden bir asırdan fazla geçmesine rağmen Reten'in putlaştığını gören Zehebi, onun düpedüz büyük bir yalancı olduğunu, hicri 6. asırdan sonra ortaya çıkarak utanmadan sahabilik iddiasında bulunduğunu, sahabe yalan söylemezken bu şahsın Allah ve Resulüne iftira etme cüretine kalkışıp hadis uydurduğunu söyleyerek onu şiddetle tenkit etmiştir.

Zehebi, Reten hakkındaki sözlerini daha da ağırlaştırarak şöyle demiştir:

Bu, müfteri, kezzab, ortalığı bulandırmak için büyük yalanlar uydurmuş ve büyük bir rezalette bulunmuş ihtiyar bir bunaktır.(1)

Reten’in yalancı olduğunu gösteren en önemli delil, birçok rivayetinin bulunduğu iddia edilmesine ve Hindistan’ın 4. (10.) yüzyılda fethedilmesine rağmen 7. (13.) yüzyıldan önce yaşayan hiçbir müellifin eserinde ondan söz edilmemesidir.

Bir tek rivayeti bulunan kimselerin bile incelendiği rical kitaplarında böyle olağanüstü nitelikleri bulunduğu söylenen bir kişinin hayatına yer verilmemiş olması mümkün değildir.(2)

Öte yandan muhaddisler, “Bugün yaşayanlardan hiçbiri yüzyıl sonra hayatta olmayacak” hadisinden hareketle de(3) Reten’in yalancılığını ortaya koymuştur.

Nitekim hadisçiler, Hz. Peygaınber (asm) Efendimizi görmüş, onunla sohbet etmiş olan sahabeden en son ölen kişinin Ebu't-Tufeyl Amir ibn Vasile olduğunda ittifak etmişlerdir.(4)

Özetle, Reten el-Hindi olarak bilinen kişi sahabi değildir, hicri 6. asrın sonu ile 7. asrın başında yaşamış biridir.(5)

Kaynaklar:

1) bk. Mizanu'l-i'tidal, 2/45 nr: 2759; Zehebi, el-Muğni fi'd-duafa, thk. Nureddin Itr, Halep, 1391/1971, 1/230, nr. 2110; Zchebi, Siyeru a'lami'n-nubela', thk. Şuayb Amaud, Beyrut, 1405/1985, 22/367-368, nr. 231; Zehebi, Tarihu’l-İslam ve vefeyalu '/-meşahiri ve '1-a 'lam, Süleymaniye Ktb. Ayasofya Ksm. 3012, C. IX, var. 120 a.
2) Zebidi, Tâcü’l-arûs, “rtn” md.
3) Buhârî, İlim, 41, Mevakit, 40; Müslim, Fezailü’s-sahabe, 217-220.
4) bk. İbn Hacer, el-İsabe, 2/525-529; Lisanu'l-rrıizan, 2/450-452.
5) bk. Nevzat Aşık, Hicrî VI. Asırda Sahabi Olduğunu İddia Eden Ebu’r-Ridâ Reten el-Hindî.., DÜİFD, VII (1992), s. 47-65; TDV İslam Ansiklopedisi, Reten b. Nasr md.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun