Ra'd Suresi 31. ayet Kuran'da mucize olmadığı anlamına mı gelir?

Tarih: 04.05.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ra'd Suresi 31. ayette  geçen;
"Eğer kendisi ile dağların yürütüldüğü, yahut arzın parçalandığı, yahut ölülerin konuşturulduğu bir Kur'an olsaydı!.."
- Bu ifade Kuran'da mucize olmadığı anlamına mı gelir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili ayetin meali şöyledir:

"Eğer okunan bir Kitapla dağlar yürütülseydi veya onunla yer parçalansaydı yahut onunla ölüler konuşturulsaydı (o Kitap yine bu Kur'an olacaktı). Fakat bütün işler Allah'a aittir. İman edenler hâla bilmediler mi ki, Allah dileseydi bütün insanları hidayete erdirirdi? Allah'ın vâdi gelinceye kadar inkâr edenlere, yaptıklarından dolayı ya ansızın büyük bir belâ gelmeye devam edecek veya o belâ evlerinin yakınına inecek. Allah, vâdinden asla dönmez." (Ra'd, 13/31)

- Müfessirlerin birçoğuna göre, “Eğer kendisiyle dağların yürütüldüğü yahut arzın parçalandığı, yahut ölülerin konuşturulduğu bir Kur'an olsaydı!...” şart cümlesinin cevabı mealen -mukadder olan “İşte o bu Kur’an olurdu.” ifadesidir.(bk. Zemahşerî, İbn Kesir, ilgili ayetin tefsiri).

- Rivayet göre, müşrikler, Peygamberimiz (a.s.m)’e “Eğer gerçekten peygamber isen, Mekke dağlarını yürüt -yeri düz et- ki ekin ekelim yahut yeri parçala / içinden ırmaklar aksın, Süleyman peygamber gibi kısa bir zamanda mesafeleri katedelim, bir de İsa peygamber gibi ölülerimizi dirilt de sana inanalım.” deyince, bu ayet inmiştir.(İbn Kesir, a.g.y).

- Buna göre ayette şu anlatılıyor:

“Eğer peygamberlere verilen kitaplardan biriyle bu işler yapılsaydı, -kuşkusuz- hepsinden üstün ve bir çok yönden parlak mucizeler ihtiva eden bu Kur’an olacaktı. Ancak, bu gibi şeyler imtihan sırrına ve ilahî hikmete aykırıdır. Bu ifadeyle Allah Kur’an’ı özellikle övmüştür." (İbn Kesir, Razî, İbn Aşur, ilgili ayetin tefsiri).

- Bilindiği gibi, diğer peygamberlerin hissî, lokal, geçici mucizelerine karşılık, Hz. Muhammed (a.s.m)’e -pek çok hissî mucizelerin yanında- en büyük mucize olarak Kur’an gibi makul, sürekli, cihanşümul bir mucize verilmiştir.

 

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun