Peygamberlerde nefis var mıdır?

Tarih: 02.11.2016 - 10:51 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Peygamberimizin evliliğini düzenleyen ayetlerden birinde Allah cc "...kadınlardan güzelliği hoşuna gitse bile artık sana helal değildir..." tarzında bir bilgi var.
- Ve çeşitli kıssalarda Hz. Musa, Hz. Yunus vb peygamberlerin işledikleri çeşitli hatalardan bahsediliyor.
- Ayrıca sahabelerde de birçok nefsani olabilecek kıssa görüyoruz. (Gerek Kuran'da gerek rivayetlerde)
- Bu durumu açıklar mısınız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Peygamberler de insandır. İnsanda olan fıtri duygular onlarda da vardır. Ancak onların ufak tefek hatalarını anında düzelten Rableri vardır. Bu yönleriyle diğer insanlardan farklıdır.

“Yine: 'Ne oluyor bu Peygambere, böyle Peygamber mi olur: Yemek yiyor, çarşı pazarda dolaşıyor! Bari yanında heybetli bir melek olsaydı da etrafındaki insanları korkutup uyarıda bulunsaydı!.. Yahut kendine bir hazine verilse, yahut kendisinin içinden yiyeceği bir bahçesi olsaydı!' Hasılı o zalimler: 'Doğrusu siz, sadece büyülenmiş bir adamın peşine düşmüşsünüz.' dediler.” (Furkan, 25/7-8),

“(Resûlüm!) Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de hiç şüphesiz yemek yerler, çarşılarda dolaşırlardı. (Ey insanlar!) Sizin bir kısmınızı diğer bir kısmınıza imtihan (vesilesi) kıldık; (bakalım) sabredecek misiniz? Rabbin her şeyi hakkıyla görmektedir.” (Furkan, 25/20)

mealindeki ayet ve benzerleri, peygamberlerin de nefisleri olduğunu göstermektedir.

Bununla beraber, onlar nefislerini güzelce terbiye etmiş, Allah’a muhalif hareket etmelerine fırsat vermemişlerdir.

Yaptıkları bazı yanlışlıklar, prensip olarak nefislerinden değil, vahyin olmadığı bazı konularda yaptıkları içtihattan kaynaklanmıştır.

İlave bilgi için tıklayınız:

Peygamberler, peygamberlik fıtratı üzerine mi doğmuşlardır?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun