Peygamberin çok sayıda kadınla evlenmesi yerine, tek eşli olarak insanlığa örnek olması daha güzel bir durum değil miydi? Peygamberin yaptığını yapmaya kalkarsanız başınıza neler gelir sizce?

Tarih: 09.05.2011 - 13:35 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu soruya birkaç yönden cevap vermek gerekir:

a. Bu sorunun cevabı imanla yakın alakalıdır. Allah’a iman eden, onun asla yanlış yapmayacağını, her işinde pek çok hikmetlerin bulunduğuna da iman eder. Hz. Peygamberin peygamberliğine inana kimse, onun Allah’ın izin ve iradesi dışında bir şey yapmayacağını da bilir. Bedir savaşı ganimetleri örneğinde olduğu gib,i Peygamberin kendi içtihadıyla yaptığı bir yanlış olsa bile, derhal vahiy ile düzeltileceğine de inanır.

b. Mevcut olan o günkü durumu göz ardı etmemek gerekir. O gün kocası şehit olmuş bir dulun çocuklarına bakmak ve teselli bulmak için Hz. Peygamber ile evlenmesi ne kadar önemlidir...

c. Farklı yaş, farklı huydaki değişik kadınları idare etmek büyük bir imtihandır. Büyüklerin imtihanı da büyük olduğu için, Hz. Peygamber de -daha önceki birçok peygamber gibi- en zor bir imtihan şekli olan bir çok hanımla imtihan edilmiştir.

d. Hz. Peygamberin bu evlilikleri iki ihtimalden başka olamaz: Ya bir/veya bir kaç hikmet içindir, yahut da kendi zevki içindir. Bunun başka bir ihtimali yoktur. Yirmi beş yaşından elli üç yaşına kadar kendisinden on beş yaş büyük olan bir tek kadınla hayatını sürdüren Hz. Muhammed’in, bu yaşlılık ve sıkıntılar döneminde bu kadar evlilik yapmasını bir zevk evliliği olarak düşünmek, ne akılla ne vicdanla ne imanla ne rasyonel düşünceyle ne de realiteyle bağdaşır.

e. İsterse herkesin kızını büyük bir memnuniyet ve şerefle vereceği Hz. Muhammed’in, bu gibi bekâr kızları almayıp da çoğu yaşlı olan dul kadınlarla evlenmesi, zerre kadar aklı olanlara, bu işin ilahî bir hikmet doğrultusunda olduğunu kabul eder.

ur’an’da Hz. peygamberin evliliklerine işaret edilmiş olması ve bunları Allah tarafından onaylanmış olması, bu gibi yersiz itirazlara verilen bir cevap teşkil etmektedir. Sitemizde bu evliliğin hikmetlerine dair değişik zamanlarda sorulan sorulara verilen cevaplar vardır.

f. Önemli olan niyet ve bakış açısıdır. Hz. Muhammed’e iman eden bir kimsenin onun yanlış yapmadığına, heva ve hevesleri peşinde koşmadığına, Allah’ın rızası dışında bir maksat takip etmediğine yürekten inanır. Onun peygamberliğine inanmayan kimselerin, her şeyi kendi düşüncelerine delil kabul etmeleri inkârcılığın gereğidir.

Başta Kur’an olmak üzere, yüzlerce mucize ve binlerce peygamberlik delillerini gösteren Hz. Muhammed’in peygamberliğinden şüphe etmek, sivrisinek vızıltısını işitip de top güllesinin sesini işitmemek gibi garip olur.

İlave bilgiler için tıklayınız:

Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in çok evliliği ve evinin ezvac-ı tahirat okulu olması...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun