Peygamberimiz'in "Yaşlılar cennete giremez." diye şaka yaptığı hanım sahabe kimdir, olay nasıl olmuştur?

Tarih: 07.04.2013 - 13:54 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Taberani Hz. Aişe’den naklen konuyla ilgili olayı şöyle aktarmıştır:

“Bir gün Ensar kadınlarından yaşlı bir kadın Resulullah’ın (asm) yanına geldi ve “Ya Resulellah! Allah’ın beni cennete koyması için dua buyur!” dedi.

Hz. Peygamber: “Şu bir gerçek ki yaşlılar cennete gitmezler.” buyurdu ve (namaz vakti olduğu için) namaz kılmak için camiye gitti.

Hz. Aişe’nin yanına (eve) döndüğünde Hz. Aişe: “Ya Resulallah! Senin ö sözünden ötürü gerçekten büyük bir sıkıntı ve dehşet aldım.” dedi. Resulullah:

“O söylediklerim doğrudur. Çünkü Allah kadınları cennete koyduğu zaman onları (yaşlı olarak değil) genç kızlar haline çevirir, buyurdu.” (bk. Taberanî, Evsat, 5/357)

Benzer bir rivayeti de Ebu’ş-şeyh Mucahid’den nakletmiştir. (bk. Ebu’ş-Şeyh b. Hayyan el-Isfahanî, Ahlaku’n-Nebi ve âdâbuhu, Daru’l-Müslim, 1998, s.493)

Tirmizi’nin Hasan-ı Basri’den mürsel olarak yaptığı rivayet ise şöyledir:

“Bir gün yaşlı bir kadın Resulullah’ın yanına geldi ve

'Ya Resulellah! Allah’ın beni cennete koyması için dua buyur!' dedi. Hz. Peygamber:

'Yâ ümme Fülan (ey falancanın anası)!  Şu bir gerçek ki yaşlılar cennete gitmezler.' buyurdu. Bunun üzerine kadın ağlayarak çıkıp gitti. Kadın gidince, Resulullah:

'Gidin ona söyleyin ki, kendisi yaşlı haliyle cennete girmez. Nitekim Allah (mealen) şöyle buyurdu: “Biz o kadınları, yepyeni bir yaratılışla yarattık. Böylece onları bakire kızlar kıldık.” (Vakıa, 56/35-37)” (Tirmizi, Şemail, Beyrut, ts., s.144)

Bu hanımın ismi rivayetlerde zikredilmemiştir. Bununla beraber, bazılarına göre bu kadın Hz. Peygamberin halası Safiye’dir. (bk. Tirmizi, Şemail, a.y -bir ta’lik)

Fakat kanaatimize göre, bu  kadının Hz. Safiye olduğuna dair bilginin zayıf olduğunu düşünüyoruz.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun