Hz. Muhammed namaz kılan birisini gördüğü zaman, "Eğer bu şekilde ölürse benim ümmetim dışında ölmüş olacaktı." demiş midir?

Tarih: 05.01.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Teberanî'nin el-Kebr'indeki bir hadise göre Hz. Peygamber (a.s.m) namaz kılarken rükûyu tam yapmayan, secdeye de yatıp kalkan bir adamı görünce: "Şu adam bu hali üzere ölse, Muhammed milleti dışında ölmüş olurdu" buyurdu. Huzeyfe (r.a) rükû ve secdelerini tam yapmayan bir adamı gördü ve adam namazı bitirince, namazının olmadığını, eğer ölmüş olsa, sünnet üzere ölmeyeceğini; bir başka rivâyette de, Hz. Muhammed (a.s.m.)'in yaratıldığı fıtratın dışında bir fıtrat üzere ölmüş olacağını hatırlattı. (Buhârî, Ezan 119; Nesâî, Sehv, 66; Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 384)

Bu hadislerde geçen “Eğer bu şekilde ölürse, benim sünnetim veya ümmetim dışında ölmüş olacak...” ifadesinden onun kâfir olduğunu değil, “Benim ve ümmetimin kıldığı namaz gibi bir namaz kılmadan gidecek...” şeklinde anlamak gerekir. Bu tür bir üslup, uyarı yüklü bir terhip/korkutma ifadesidir.

Konuyla ilgili başka bir hadis şöyledir:

Müslim’de bu olay şöyle anlatılmaktadır:

Hz. Ebu Hureyre anlatıyor: Resulullah (a.s.m) Mescide girdi, arkasından bir adam da girdi ve namaz kıldı, sonra Resulullah’a (a.s.m) gelip selam verdi. Hz. Peygamber (a.s.m) selamını aldı ve kendisine “Git yeniden namaz kıl, çünkü sen namaz kılmadın.” diye buyurdu. Adam gitti daha önce kıldığı gibi kıldı, sonra gelip Resulullah’a(a.s.m) selam verdi. Hz. Peygamber (a.s.m) selamını aldı ve kendisine yine “Git yeniden namaz kıl, çünkü sen namaz kılmadın.” diye buyurdu. Adam üçüncü defa namazı kıldıktan sonra. “Ya Resulellah! Seni hak peygamber olarak gönderen Allah’a yemin ederim ki, ben bundan daha iyisini yapamıyorum.” dedi. Bunun üzerine Resulullah (a.s.m) -özetle- namazı tadil-i erkanla nasıl kılınacağını açıkladı. (Müslim, Salat, 45)

Görüldüğü gibi, bu hadis rivayetine göre, Resulullah (a.s.m) namazı yanlış kılan kimsenin selamını alıyor ve onu başka bir şekilde azarlamıyor.

İlave bilgi için tıklayınız:

TADİL-İ ERKAN.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun