"Bizi, Peygambere şikayet etmişsiniz, rüyama geldi ve size yardım etmemi emir buyurdu." rivayeti sahih midir?

Tarih: 25.07.2014 - 01:32 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bu konuda Ehli sünnet alimler nasıl açıklamalr yapmışlardır?

- İmam et-Tebarânî ile –kendisi gibi birer Hadis imam olan– Ebû Bekr b. Mukrî ve Ebu'ş-Şeyh, Medine'de bulundukları zamanlardan birinde yiyecekleri tükenmiş, aç kalmışlardı. Açlık dayanılmaz bir hal alınca Ebû Bekr b. Mukrî, "kabr-i saadet"e giderek, "Ey Ellah'ın Resulü! Açlık bizi perişan etti!" diye serzenişte bulunur. Medine'de oturanlardan birisi aynı günün akşamı kapılarını çalar ve "Bizi Hz. Peygamber aleyhisselama şikâyet etmişsiniz. Rüyama geldi ve size yardım etmemi emir buyurdu" diyerek elindeki yiyecek dolu sepeti kendilerine verir. (Zehebî'nin Siyeru A'lâmi'n-Nübelâ'dan XVI, 400-1,İbnul Cevzi el-vefa Bi Ahvali Mustafa)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Zehebi bu kıssayı Ebu Bekir b. Ebi Ali’nin rivayeti olarak İbnul-Mukri’den nakletmiştir. Bu rivayete göre İbnu’l-Mukri şöyle demiştir:

“Ben, Taberani ve Ebu’ş-Şeyh Medine-i Münevvere’de bulunuyorduk. Vakit bizi sıkıştırdı, o günü aç geçirdik. Yatsı vakti olunca ben Resulullah’ın kabrinin yanına gittim ve: ‘Ey Allah’ın resulü! Aç kaldık.’ dedim. Taberani bana: ‘Otur (bu şikayetinden sonra), mutlaka bir yerden ya rızık veya ölüm gelir.’ dedi. Sonra ben ve Ebu’ş-Şeyh ayağa kalktık, o esnada biri kapıya geldi. Yanında iki zenbil dolu yiyecek tutan iki delikanlı vardı. Dedi ki: 'Siz beni Resulullah’a şikayet ettiniz. O da rüyama geldi ve size ikramda bulunmamı istedi.' (Zehebi, Siyeru A'lâmi'n-Nübelâ, müesseset’ur-risale, 1405/1985, 16/400-4001; Tarihu’l-İslam, Beyrut, 1407/1987, 27/39)

- Bu kıssanın tashihi noktasında kaynaklarda herhangi bir tahlile rastlayamadık.

- Kıssayı nakleden Zehebi, büyük bir hadis otoritesidir. Öyle ki alimler Hakim’in hadislerinin sıhhat derecesini ondan / Telhis adlı eserinden öğreniyorlar.

Kıssanın asıl ravisi olan Ebu Bekir b. el-Mukri ise, büyük hadis alimidir. Hadis ilminde huffazdan bir otoritedir. Bu açıdan bakıldığı zaman, kıssanın sahih olduğunu söylemek isabetli olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun