Peygamberimize makâm-ı mahmûdun vadedilmesi hakkında geniş bilgi verir misiniz?

Tarih: 12.03.2007 - 10:09 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kur'an-ı Kerim'de ''Bu iki cihanı senin için yarattım Ey habibim!.." sözü var mıdır; hangi ayette geçiyor? 
- Yüce Rabbimiz iki cihanı Peygamberimiz (asm) için yarattığına göre, neden tam ve kesin olarak makâm-ı mahmûdu ona vaad etmemiş?
- Yani "Sen makâm-ı mahmûddasın." dememiş?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ifade geçmemektedir. Ancak bu anlamda bir hadis vardır.

"Sana mahsus bir namaz olmak üzere, gecenin bir kısmında kalkıp Kur’ân oku, teheccüd namazı kıl. Böylece Rabbinin seni makam-ı mahmûda eriştireceğini umabilirsin." (İsra, 17/79)

Tirmizi, Ebu Hureyre'den şöyle rivayet ediyor:

«Bu ayet hakkında Cenab-ı Peygamberce, «Makam-ı Mahmud ne demektir?» diye soruldu. Hz. Peygamber de «Şefaattir» buyur­du.

Allah Peygamberimize (asm) makam-ı mahmudu, yani şefaat makamını vermiştir. Ayette geçen "umabilirsin" ifadesi kesinlik ifade eder. Yani artık o makama ulaştığını bilebilirsin anlamındadır.

Makarn-ı mahmuddan maksat, kı­yamet gününde insanlara şefaat etme makamıdır. Bunu Huzeyfe b. Yeman adlı ve Rasûlullah (asm)'ın sırlarına vakıf olan sahabi nakletmiştir.

Sahih-i Buhari'de İbn Ömer'den şu nakledilmektedir:

«Halk kıyamet gününde grup grup olur. Her grup peygam­berinin arkasına takılır ve: 'Ey peygamberimiz, bize şefaat et.' der. Böylece bu dilek hiç kimse tarafından yerine getirilmez, ta ki Hz. Muhammed Mustafa'ya mesele intikal ettirilinceye kadar. İşte o günde Cenab-ı Hak onu Mahmud Makamı'na gönderir."

İlave bilgi için tıklayız:

"Sen olmasaydın felekleri yaratmazdım" anlamındaki hadisi doğrudan destekleyen ayetler var mıdır?
MAKAM-I MAHMUD...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun