Neden Peygamberimize makam-ı mahmudun verilmesi için dua ediyoruz?

Tarih: 09.06.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Peygamberimize makam-ı mahmud verileceği Kur'an'da vaad edildiği halde, neden bütün ümmet ezan ve kametten sonra Peygamberimize makam-ı mahmudun verilmesi için dua ediyorlar, hikmeti nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

"Gecenin bir vaktinde sana mahsus bir nafile namaz kılmak üzere uyan, belki böylece Rabbîn seni övülmüş bir makama (makam-ı mahmûda) ulaştırır." (İsrâ, 17/79).

Cabir b. Abdullah'tan gelen bir hadiste makam-ı mahmûda, yani, şefaate nail olmak için Hz. Peygamber (s.a.s), ümmetine şu tavsiyede bulunmaktadır:

"Kim ezanı duyduğu zaman; 'Bu eksiksiz çağrının, dosdoğru kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım; Muhammed (s.a.s)e vesileyi ve fazileti ve onu vadettiğin makam-ı mahmuda gönder.' diye dua ederse, ona şefaatim gerekir, gerekli olur." (Buhârî, Ezan, 152).

Cenâb-ı Hak vaad ettiği halde, her ezan ve kametten sonra edilen mervî duada "veb-ashü makamen mahmuden illezi vaaddeh"(1) deniliyor; bütün ümmet o vaadi îfa etmek için dua ederler. Bunun sırr-ı hikmeti nedir?

Bu kadar tekrar ile kat'î verilecek olan bir şeyin vermesini istemesinin sırr-ı hikmeti şudur:

"İstenilen şey, meselâ, makâm-ı mahmûd, bir uçtur. Pek büyük ve binler makam-ı mahmud gibi mühim hakikatleri ihtiva eden bir hakikat-ı âzamın bir dalıdır. Ve hilkat-i kâinatın en büyük neticesinin bir meyvesidir. Ve ucu ve dalı ve o meyveyi dua ile istemek ise, dolayısıyla o hakikat-i umumiye-i uzmânın tahakkukunu ve vücut bulmasını ve o şecere-i hilkatin en büyük dalı olan âlem-i bâkinin gelmesini ve tahakkukunu ve kâinatın en büyük neticesi olan haşir ve kıyametin tahakkukunu ve dâr-ı saadetin açılmasını istemektir. Ve o istemekle, dâr-i saadetin ve Cennetin en mühim bir sebeb-i vücudu olan ubudiyet-i beşeriyeye ve daavât-ı insaniyeye kendisi dahi iştirak etmektir. Ve bu kadar hadsiz derecede azîm bir maksat için, bu hadsiz dualar dahi azdır."

"Hem Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâma makam-ı mahmud verilmesi, umum ümmete şefaat-i kübrasına işarettir. Hem o, bütün ümmetinin saadetiyle alâkadardır. Onun için hadsiz salâvat ve rahmet dualarını bütün ümmetten istemesi ayn-ı hikmettir."(2)

Dipnotlar:

1) "Muhammed'i (a.s.m.) va'dettiğin övülmüş bir makam olan şefaat makamına kavuştur." Buhari, Ezân: 8, 17. Sûrenin tefsiri: 11; Tirmizî, Mevâkît: 43; Salât: 42; Ebû Dâvud, Salât: 37; Nesâî, Ezân: 38; İbn-i Mâce, Ezân: 4; İkâme: 25; Müsned, 3:354.
2) bk. Said Nursi, Şualar, Altıncı Şua

İlave bilgi için tıklayınız:

MAKAM-I MAHMUD.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun