Ezan duası hakkında bilgi verir misiniz?

Ezan duası hakkında bilgi verir misiniz?
Tarih: 08.09.2006 - 14:13 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bu duanın Arapça ve Türkçe yazılmış şeklini gönderir misiniz?
- Ezan Muhammedi okunduktan sonra hocaefendilerin okumuş oldukları bir dua var, ben birçok yerde araştırmış olmama rağmen, bu duayı bulamadım. Dost tv de ezan okunduktan sonra duydum.
- Ben sizden bu duanın Arapça ve Türkçe yazılmış şeklini istiyorum, eğer mümkünse?..

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Ezan duası:

 اللَّهُمَّ رَبَّ هذِهِ الدَّعوةِ التَّامَّةِ والصَّلاةِ الْقَائِمةِ آت مُحَمَّداً الْوسِيلَةَ والْفَضَيِلَة وابْعثْهُ مقَامًا محْمُوداً الَّذي وعَدْتَه

Câbir radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Kim ezanı işittiği zaman şu duayı okursa, kıyamet gününde o kimseye şefâatim vâcip olur:

 'Allahumme rabbe hâzihî'd-da'veti't-tâmmeh ve's-salâti'l kâimeh, âti Muhammeden'il vesîlete ve'l-fadîlete ve'b'ashu mekamen Mahmûden ellezi veadteh.'" [Buhârî, Ezân 8, Tefsîru sûre(17), 11. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Salât 37; Tirmizî, Mevâkît 43; Nesâî, Ezân 38; İbni Mâce, Ezân 4]

Bu duânın meâli şöyledir:

"Allâh'ım! Ey bu tam dâvetin, yâni mübârek ezânın ve kılınmak üzere bulunan namazın mukaddes Rabbi. Peygamberimiz Hz. Muhammed (asm)'e vesîleyi ve fazîleti ihsan et ve O'nu, kendisine vaad buyurmuş olduğun Makâm-ı Muhmûd'a eriştir."

Sa'd İbni Ebî Vakkas radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Kim müezzini işittiği zaman: 'Tek olan ve ortağı bulunmayan Allah'tan başka ilâh olmadığına, Muhammed'in O'nun kulu ve resûlü olduğuna şahitlik ederim. Rab olarak Allah'tan, resûl olarak Muhammed'den, din olarak İslam'dan razı oldum.' derse, o kimsenin günahları bağışlanır." (Müslim, Salât 13. Ayrıca bk. Tirmizî, Salât 42; Nesâî, Ezân 38; İbni Mâce, Ezân 4)

Her iki hadiste geçen "ezanı işittiği zaman" sözüyle anlatılmak istenen, ezanın tamamını işittikten sonra demektir. Çünkü ezanı işiten kimsenin müezzinin söylediklerini aynen tekrar etmesi gerektiğini ve bunun Resûl-i Ekrem tarafından emredildiğini önceki hadiste açıklamıştık. Ezan bittikten sonra ise, Peygamber Efendimiz'e salâtü selâm getirilir; sonra da ezan duası okunur.

Yaygın olarak bilinen ve okunan ilk hadiste geçen dua ise de, bundan başkasının da okunabileceğine bu ikinci hadis delil teşkil eder. Hatta bunlar dışında me'sûr olan yani Peygamber Efendimiz (asm)'den rivayet edilen ve hadis kitaplarında yer alan dualardan herhangi biri de yapılabilir.

Beyhakî'nin rivayetinde ilk duanın sonunda bir de: "İnneke lâ tühlifü'l-mîâd = Şüphesiz ki sen vaadinden caymazsın" ilâvesi vardır ki, biz de dualarımıza bunu ilâve ederiz. Yaygın olan bu duanın çok kısa tahlilini yapacak olursak:

Buradaki "davet" ezanın lâfızlarıdır. Daha önce izah edildiği gibi, bu tevhîde davettir. "Tam" olmasının anlamı ezanda kelime-i tevhîd ve kelime-i şehâdetin bulunmasıdır. Tam ve kâmil olmanın bir yönü de değişikliğe ve bozulmaya uğramadan kıyamete kadar hem lâfzının hem muhtevasının korunacak olması ve itikad esaslarının hiçbir zaman değişmeyeceğidir.

"Vesîle"nin buradaki anlamı önceki hadiste de işaret edildiği gibi cennetteki çok yüce bir makamdır. "Fazilet" de üstün bir makamın adı olup, diğer mahlûkattan yüce bir mertebedir. "Makâm-ı mahmûd", her lisanın övgü ve yüceltmesine lâyık makam demektir. O makamda olanı ilk yaratılan insandan son yaratılacak olana kadar herkes över ve yüceltir. Makâm-ı mahmûd, şefaat makamıdır ki, Resûlullah Efendimiz (asm)'e ihsân olunmuştur. Kur'an'ın:

"Rabbin seni makâm-ı mahmûda ulaştırır." (İsrâ, 17/79)

dediği makamdır. İbni Abbâs'ın açıklamasına göre:

"Öyle bir makam ki, orada öncekiler ve sonrakiler sana hamd ve senâ eder ve mertebece bütün yaratılmışların önünde olursun. Şefaat edersin de şefaatin makbul olur. Senin sancağın altında olmadık kimse bulunmayacaktır." diye tarif edilir (Alî el-Kârî, el-Mirkât, II/353).

Peygamberimiz (asm) çeşitli hadislerinde bu makamdan bahsetmiş ve onun vasıflarını anlatmıştır.

Önce de ifade ettiğimiz gibi, ezan İslam'ın temel prensiplerini kendinde toplayan bir dînî tebliğ, bir davettir. Bunu duyup dinleyen ve kalben inanarak tekrar eden bir mü'min, istikamet üzere olduğu, sahih bir iman ve sâlih bir amele sahip bulunduğu için Allah'a her ezandan sonra dua eder. Bu duanın mahiyet ve muhtevasını da böylece özet olarak bile olsa görüp anlayan bir Müslüman artık bu fazileti işlemekten kendini müstağni göremez. Bütün bunları pekiştirmek üzere, ezandan ayrı olarak her farz namazdan önce bir de kamet getirilir.

Hadislerden Öğrendiklerimiz

1. Ezanı, müezzinin söylediklerini tekrar ederek sonuna kadar dinlemek, bitince de dua etmek faziletli sünnetlerdendir.
2. Ezan vakitleri duaların reddedilmediği vakitler olup, her ezandan sonra dua etmek bu sebeple faziletli kabul edilmiştir.
3. Ezandan sonra duaya devam etmek, hayırlara ulaşmanın sebebi olduğu gibi, kıyamet gününde Peygamberimiz (asm)'in şefaatine nâil olabilmenin de vesilesidir.
4. Ezan bittikten sonra Peygamber Efendimiz (asm)'in öğrettiği dualardan biri ezan duası olarak okunmalıdır.
5. Vesîle, fazîlet ve makâm-ı mahmûd kıyamet gününde sadece Peygamber Efendimiz (asm)'e has üstün mertebe ve makamlardır.

İlave bilgi için tıklayınız:

Ezan duasında geçen, "Ve'd-deraceter refîate" ilavesinin kaynağı var ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 50.000+

Yorumlar

ZirveAzeri

Allah(c.c) sizden razi olsun ebeden daimen...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
f.nebi

Allah sizden razı olsun. Her güzel şeyi sizlerin sayesinde sitenizden öğreniyoruz.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
hamd_10

hocam çok sağolun cevabınız için allah razı olsun

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
CaVeLL

İçimize sine sine, tam güvenerek istifade ettiğimiz bu siteye vesile olan ve emeği geçenlerden Allah ebediyen razı ve hoşnut olsun inşAllah... Ezan duasının çıktısını alıp arkadaşlarıma dağıtacam nasipse. Saygılarımla...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
mustafa_1903

ben de arıyordum, çok sağolun yanlışlarımı düzeltmiş oldum, Allah razı olsun

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun