Peygamberimiz eşlerine karşı nasıl davranırdı, gece ibadet etmek için hanımından izin alır mıydı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Abdullah b. Ömer (r.a), Hz. Aişe (ra)'ye "Resûlüllah'tan gördüğün en şaşırtıcı şeyi bana haber verir misin?" diye sorunca Hz. Aişe (ra) uzun müddet ağlamış ve sonra şöyle demiştir:

"Onun her işi hayret verici idi. Bir gece yanıma geldi, hatta cildini cildime dokundurdu ve sonra şöyle buyurdu:

"Ey Aişe, bu gece bana Rabbime ibadet etmek için izin verir misin?" Bunun üzerine ben

"Ey Allah'ın Resûlü! Ben senin yakınlığını severim, isteklerini de severim, Rabbine ibadet etmeni de severim, izinlisin?" dedim. (Ben bunu söyleyince) Resûlüllah kalktı, odadaki su ibriğinin yanına gitti, abdest aldı, suyu da çok dökmedi, sonra namaz kılmaya başladı. Ağlıyordu, hatta ağlamaktan sakalı ıslandı. Sonra secde etti ve ağlamaya devam ediyordu. Ağlamasından yer ıslanmıştı.?(1)

Bu rivayet kişinin eşi üzerindeki haklarını ve ona nasıl davranması gerektiğini göstermesi bakımından son derece önemlidir. Peygamber Efendimiz (asm) bu uygulamasıyla kişinin hem eşinin hakkını gözetmesi gerektiğini göstermiş, hem de farz ibadetlerin dışında özellikle gece ibadetine verdiği önemi ümmetine bildirmiştir.

Peygamberimizin (asm) birden fazla eşi olduğu için Hz. Aişe (ra)'nin yanında kaldığı gece ibadet için izin almıştır. Eşler arasında adaletli davranmak açısından Peygamberimizin (asm) gösterdiği bir hassasiyettir.

Ancak eşleri yanında ayaklarını uzatmak için izin aldığına dair bir bilgiye sahip değiliz.

(1) bk. Beyhakî, "Şuabul'-İman", 3/384, no: 3837; İbn Mâce, İkame 191;Tirmizî, Savm 39; Ahmed b. Hanbel, 6/238; Müslim, Salât 222; İbn Kesîr, Tefsîru'l-Kur'âni'l-Azîm, İstanbul, 1981, II, 164.

İlave bilgi için tıklayınız:

Peygamberimiz eşlerine karşı nasıl davranırdı?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun