Peygamberimiz eşiyle örtü altındayken, yanlarına başkasının girmesine izin vermesi nasıl açıklanabilir?

Tarih: 05.04.2014 - 19:19 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz. Aişe der ki: Ben ve Resulullah (sav) bir abanın altındayken, Ebu Bekr girmek için izin istedi. Resulallah (sav) ona izin verdi ve abanın altından çıkmadan onun da ihtiyacını giderdi. Sonra Ebu Bekr çıktı. Sonra Ömer gelip girmek için izin istedi… "Ey Allahın Resulü! Ebu Bekr izin isteyince, durumu değiştirmeden onun ihtiyacını giderdin. Sonra Ömer izin isteyince yine durumunu değiştirmeden onun da ihtiyacını giderdin. Sonra Osman izin isteyince toparlandın." dedim. Resulullah (sav) şöyle buyurdu: "Osman utangaç (çekingen) biridir. Eğer o durumdayken içeri girmesine izin verseydim, ihtiyacını bana söylemesinden korktum." Buhari (2\277) farklı kanalda Müslim (240) yukarıdaki olayı nasıl anlamak lazım?

- Peygamberimizin s.a.v. yanında hanımı da varken, üzeri örtülü olduğu halde yatarken başkalarının odaya girip kendisi ile konuşmasına izin vermesi -haşa- nezaket-açısından mahzurlu gibi görünmüyor mu?
- Her hareketi itidalli, hikmetli, nazik olan peygamberimizin s.a.v. yatağından çıkmadan misafirleriyle konuşmasını nasıl izah edebiliriz?
- Ayrıca, Hz. Aişe validemizin de yatakta olması tesettüre ve ahlaki değerlere zıt gibi görünüyor. bunun izahı nedir acaba?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Müslim’deki rivayet şöyledir:

Hz. Aişe anlatıyor:

“Resulullah (asm) benim evimde -bacakları açık bir vaziyette- yere yatıp uzanıyordu. Derken, Ebu Bekir (yanına girmek için) izin istedi. Bulunduğu haldeyken kendisine izin verdi ve kendisiyle (bir süre) konuştu. Sonra Ömer (içeri girmek için) izin istedi. Ona da bulunduğu vaziyette (konumunu değiştirmeden) izin verdi ve (bir süreliğine kendisiyle) konuştu. Sonra Osman izin istedi. Bunun üzerine yerinden doğruldu ve elbisesini giydi ve (onunla da bir süre) konuştu."

"Osman dışarı çıkınca, Hz. Aişe Peygamberimize hitaben şunları söylüyor:

“Ebu Bekir içeri girdi hiç aldırış etmediniz (deyiş yerindeyse: istifinizi bozmadınız), Ömer içeri girdiğinde ona da aldırış etmediniz / vaziyetinizi bozmadınız. Fakat Osman içeri girdiğinde doğrulup oturdunuz ve elbisenizi giydiniz... (bunun hikmeti ne?)” Hz. Peygamber (asm):

'Meleklerin kendisinden haya ettiği bir adamdan haya etmeyeyim mi?' diye cevap verdi.” (Müslim, Fedail, 26-2401)

- Ahmed b. Hanbel’de de bu rivayet yer almıştır. (bk. el-Müsned, 6/62)

- Müslim’in diğer bir rivayetinde “Hz. Peygamber (asm), yatağında uzanmış ve Hz. Aişe’nin yünden örülmüş hırkasına sarınmış (labisun mirta Aişe) bir vaziyette iken...” bu olayların cereyan ettiği vurgulanmıştır. (bk. Msülim, Fedail, 27-2402-)

- Bu ikinci rivayette Hz Aişe ile Hz. Osman’ın ikisinden birden rivayet edildiği için, bazı ifadeler çok düzgün olmamıştır. Örneğin Hz. Osman: “Ben de izin istedim. Resulullah Aişe’ye: “elbiseni üzerine topla” dedi. Ve “Ben ihtiyacımı giderdikten sonra oradan ayrıldım” diyor. Ardından rivayet: Aişe dedi ki: "Ey Allah’ın resulü! Bakıyorum, Ebu Bekir ve Ömer için göstermediğin telaşı Osman için gösterdin?” diye devam ediyor. Ve bu rivayetin son cümlesi de farklıdır ve Hz. Osman’a gösterilen ihtimamın hikmeti şöyle açıklanıyor: “Korktum ki, eğer Osman’a o vaziyetimde izin verseydim, (hayasından ötürü) isteklerini bana ulaştırmazdı.”

- Hülasa bu iki rivayette de Hz. Peygamberin Hz. Aişe ile aynı abanın altında olduğu halde söz konusu misafirlerini aldığına dair hiçbir bilgi yoktur.

- Demek ki soruda Hz Aişe’nin söylediği bildirilen “Ben ve Resulullah (asm) bir abanın altındayken...” şeklindeki ifade tamamen yanlıştır. Ya bilerek çarpıtılmış veya yetkisiz biri tarafından yanlış tercüme edilmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun