​Bana soğuk su sevdirildi, anlamında bir hadis var mı?

Tarih: 20.05.2021 - 09:39 | Güncelleme:

Soru Detayı

1. Soğuk şerbet veya su içmenin sünnet olduğu söylenebilir mi?
2. Kaynar su içmek veya kaynar su ile abdest almak ya da yıkanmak günah olur mu? Duhan suresi 46. ayetten böyle bir mana çıkar mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Rivayete göre, Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz, bir sahabîsi ile beraber Ensar'dan birinin yanına gitti ve şöyle buyurdu:

“Bu gece kırbada soğumuş suyun varsa getir; yoksa biz şu su kanalından bardaksız ve avucumuza almaksızın ağzımızla içeriz.” (Buhari, Eşribe 14, 20. Ebû Dâvûd, Eşribe 18; İbni Mâce, Eşribe 25)

Peygamber Efendimiz (asm), ev sahibinden kırbada beklemiş soğuk suyu varsa getirmesini istemiştir. Çünkü vakit yaz vaktiydi. Bundaki hikmet gece kırbada beklemiş olan suyun soğuk olmasından dolayıdır. Eğer kırbada su yoksa suyu avuç ve kap olmadan ağzımızla yudumlayarak içeriz demiştir. 

Soğuk su ile şerbet içme konusunda bazı hadisler şöyledir:

  • Hz. Peygamber (asm), suyu kaliteli olan kuyulardan su getirtmiştir. Aişe (ra) "Peygambere Medine’ye iki günlük mesafedeki Sükya kuyularından tatlı su getirilirdi." diye rivayet edilmiştir. (Ebu Davud, Eşribe 22)
  • “Hararet, cehennemden bir kabarmadır. Hararetinizi (soğuk) su ile soğutunuz.” (Buhari, Tıbb 28)
  • Hazreti Aişe validemiz anlatıyor: “Peygamber Efendimizin en çok sevdiği meşrubat; soğuk tatlı şerbetler idi.” (Tirmizî, Şemâil, 31. Bab, No. 206)
  •  Peygamber Efendimiz (asm) bazı zamanlarda sütü, içine su katarak içerlerdi. Özellikle de sıcak havalarda sütü, üzerine soğuk su ilave ederek serinletip içerlerdi. (Ebu Davud, Eşribe 18)

Görüldüğü gibi Hz. Peygamber Efendimiz (asm) beşeri bir ihtiyaç olarak, Arap Yarımadası gibi sıcak bir bölgede temiz, kaliteli ve soğuk suyu tercih etmiştir. Bunun sağlık için de oldukça önemli olduğu tıbben bilinmektedir.

Soğuk su ve şerbet içmenin sünnet olduğu konusu da şöyle açıklanabilir:

Bilindiği gibi Hz. Peygamber Efendimizin (asm) farz-vacip, nafile ve güzel âdet ve adap gibi sünnetleri vardır. Bu su içme tarzı adap kısmına giriyor. Yanı terkinde günah yok, yapılması mubah, eğer Allah Resulü böyle içiyordu diye içerse ve onu düşünerek uygularsa, o zaman su içmesi ibadet hükmüne geçer ve sevap kazanır.

Kaynar veya aşırı sıcak yemek ve içme konusu ise mekruh sayılmaktadır. Bu konuda şöyle rivayetler var:

"Sıcak yemek yemekten sakının! Çünkü o bereketi giderir. Biraz soğutarak yemeyi tavsiye ederim. Çünkü o daha çok içe siner, bereketi daha büyüktür."  (Suyuti, el-Camiu's–Sagir, No: 2896) 

Ayrıca, Hz. Peygamber Alehisselatü Vesselamın sıcak yiyecek ve içeceğe üflemediği ve nefesini yemek tabağından uzak tuttuğu ifade edilmektedir. (İbn Mace, Etime, 18)

Sağlık açısından çok sıcak ve çok soğuk yiyeceklerin zararlı olduğu ve birtakım hastalıklara yol açtığı bilinmektedir. Bu yönden de mekruh sayılabilirse de burada herhangi bir günah yoktur.

 Söz konusu ayette geçen sıcak su konusu ise cehennem ehlinin içeceğiyle ilgilidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun