Peygamberimiz, ayakta su içmeyin dediği halde, neden kendisi içmiştir?

Tarih: 25.01.2014 - 14:24 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz. Muhammed’in peygamber delili de söz-iş uyumudur. Ama buna rağmen ayakta su içmeyin demesine rağmen o ayakta su içti. Neden kendisi dediğine kendisi uymadı? 
- Hz. Muhammed’de söz iş uyuşmazlığı gözüküyor, nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Aişe, “Resulullah yaşayan Kur’an’dır.” derken, onun Kur’an ile uyumunu gösterdiği gibi, kendi içinde de söz ve fiillerinin uyumuna da işaret etmiştir. Çünkü, bütün sözlü, fiili ve takriri bütün sünnetleri, Kur’an’ın bir nevi açıklamasıdır.

Buna göre, Hz. Peygamber (asm)'in bazı hareketleri, söylediklerinden farklı ise, bunların elbette doğru bir yorumu vardır. Örneğin;

Bir hadis rivayetine göre,

“Hz. Peygamber ayakta su içmekten nehyetti.” (Müslim, Eşribe, 113-115)

Diğer bir rivayete göre, Hz. Ali bir gün ayakta iken su içmiş ve ardından da şöyle demiştir:

“Bazı insanlar ayakta su içmekten hoşlanmaz / onu kerih / mekruh görür. Halbuki, ben Hz. Peygamber'in şu anda yaptığımın aynısını yaptığını (benim gibi ayakta su içtiğini) gördüm.” (Buhari, Eşribe, 16).

İmam Nevevi, bu konudaki farklı rivayetlerin hepsinin sahih olduğunu belirtmiş ve  özetle şu görüşlere yer vermiştir:

Hz. Peygamber (asm)'in “Ayakta su içmeyin.” demesi ve kendisinin ayakta su içmesi arasında bir çelişki yoktur. Ayakta su içmesi oturarak su içmeyi tavsiye eden sünnetine aykırı değildir. Bilakis, Efendimiz (asm), çok nadir de olsa ayakta su içmek suretiyle, ayakta su içmemeyi emreden sözlerinin, aksini yapmanın haram olduğunu göstermek için değil, mekruh olduğunu göstermeye yöneliktir. (bk. Nevevi, şerhu Müslim, 13/195; İbn Hacer, Fethu’l-Bari, 10/82-83)

Demek oluyor ki, Peygamber Efendimiz (asm), kendisi de zaman zaman ayakta su içmek suretiyle bunun yasak olmadığını göstermiş, belki de sağlık açısından uygun görmediği için bunun alışkanlık haline getirilmesini istememiştir. Suyu oturarak içmenin daha uygun olduğunu belirtmek, insanları buna yönlendirmek ve tercihinin bu yönde olduğunu daha açık bir şekilde anlatmak için de ayakta su içmenin aleyhinde bulunmuştur.

İlave bilgi için tıklayınız:

Su içme adabı ve ayakta su içmek hakkında bilgi verir misiniz?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun