Bir kedinin ve şeytanın seninle içmesini ister misin?

Tarih: 16.08.2023 - 08:55 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Peygamber, ayakta içen bir adama, "Onu kus." dedi, Adam da "Neden?" diye karşılık verdi. Peygamber, "Bir kedinin seninle içmesini ister misin?" dedi. " Hayır," dedi. Dedi ki: "Bundan daha kötü olan (şeytan), seninle içmiştir. " (Süneni Darimi 2174)
- Bu hadisin sıhhatini söyleyebilir misiniz acaba?
- Araştırdım ama İslam düşmanlarının siteleri hariç (orda sahih yazıyordu) hiçbir kaynakta bulamadım internette.
- Ayakta içmenin sitenizdeki yazılardan haram olmadığını anladım ama bu hadis sahihse acaba neden kedinin içmesiyle karşılaştırılmış?
- İkinci olarak da bilimsel olarak ayakta su içmenin bir zararı olmayacağı söyleniyor. Peygamberimiz ise vücudumuza zararlı diye ayakta su içmeyi yasaklıyor ama doktorlar bunu doğrulamıyor. Bunu nasıl açıklarsınız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Hadisin muhakkiki Huseyin Selim Darani, bu rivayetin sahih olduğunu bildirmiştir. (bk. Darimi, 2174, tahkik)

- İbn Hacer de zikrettiği değişik rivayetlerin toplamından bu hadisin sahih olduğu anlaşılır, demiştir. (bk. Fethu’l-Bari, 10/83)

- Bu hadiste kedinin şeytanla birlikte zikredilmesi, kedinin necis, şeytan gibi pis bir hayvan olduğu anlamına gelmez. Bilakis ayakta su içmenin kötülüğü vurgulanmak için insanın psikolojik durumu nazara verilmiştir.

Ancak, teşbih / benzetme sanatında bilinmeyen şey bilinen şeye benzetilir.

Genellikle, insanlar -bildikleri yakından tanıdıkları- bir kediyle birlikte aynı kaptan su içmeyi hoş karşılamazlar. Fakat burada konunun asıl öznesi kedi değil şeytandır.

Şeytan ise insanlarca mahiyeti itibariyle meçhul / bilinmez bir varlık olduğundan kediye benzetilerek işin çirkinliğine işaret edilmiştir.

Bununla beraber, bu konuda farklı rivayetlere paralel olarak âlimlerin de farklı görüşleri söz konusudur. Mesela:

a) Tirmizi, Hz. Peygamber (asm) Efendimizin ayakta su içtiğine dair bir rivayete yer vermiş ve bu hadise dayanarak ayakta su içmenin caiz olduğuna dikkat çekmiştir. (bk. İbn Hacer, Fethu’l-Bari, 10-82-83)

b) Fakat buna mukabil, Hz. Peygamber Efendimizin (asm) ayakta su içmeyi yasakladığına dair sahih hadis rivayetleri de vardır. Mesela: Müslim, Tirmizi, Ahmed b. Hanbel, İbn Hibban gibi hadis otoriteleri tarafından Efendimizin (asm) değişik ifadelerle ayakta su içmekten nehiy ettiğine dair rivayetler nakledilmiştir. (bk. Fethu’l-Bari, a.y.)

c)  Bu değişik rivayetlere bakan âlimlerin çokluğuna göre, hadislerdeki nehiy ifadeleri ayakta su içmenin haram değil, mekruh olduğunu, oturarak içmenin ise müstehap olduğunu göstermektedir.

Nitekim bir rivayette söz konusu edilen “ayakta su içen kimsenin kusması gerektiği” hususunda hiçbir âlim bunun farz olan bir amir anlamında olduğunu söylememiştir. Kaldı ki, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali’nin ayakta su içtikleri sabittir. Keza, Hz. Sad b. Ebi Vakkas ve Hz. Aişe de ayakta su içmekte bir sakınca olmadığını bildirmişlerdir. (bk. Fethu’l-Bari, a.y.)

d) Bazı âlimlere göre, ayakta su içmenin tıbbi açıdan bir kısım zararlarından ötürü söz konusu olmuş olabilir. Boğazda, dalakta ve benzeri organlarda bazı ağrıların ve tahrişleri olması bunlar arasında sayılabilir. Fakat oturarak su içmek bu zararlardan uzak bir durumdur. (bk. Fethu’l-Bari, a.y.)

Buna göre ayakta su içmenin günah olmayan tenzihi bir mekruh, oturarak içmenin ise sünnet olduğu söylenebilir.

- Ayakta su içmenin vücuda herhangi bir zararının olmadığını söylemek, tıp ilmi ve fen bilimleri açısından kesin bir veriye dayanmamaktadır. Bu tür faraziler kesin ilmi verilere dayanmadığı sürece epistemolojik bir değer ifade etmez. 

İlave bilgi için tıklayınız:

Su içme adabı ve ayakta su içmek hakkında bilgi verir misiniz?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun