Peygamberimiz, bazı kadınlarla güzel olması sebebiyle mi evlenmiştir?

Tarih: 11.09.2015 - 00:49 | Güncelleme:

Soru Detayı

Ahzab 52: “Bundan sonra artık başka kadınlarla evlenmen, elinin altında bulunan cariyeler hariç, güzellikleri hoşuna gitse bile, bunların yerine başka hanımlar alman sana helal değildir. Allah her şeyi gözetler.”
- Bu ayete göre Efendimiz (sav) kadınlar ile güzel olması sebebi ile mi evlendiği anlamına geliyor?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Bu ayet, Peygamber Efendimiz (asm)'in kadınları güzel gördüğü için onlarla evlendiğini göstermez. Kur’an’ın bir ifadesini yorumlarken, gerçekliği açık olan hususlara aykırı olmamasına dikkat etmek şarttır.

a) Mekke’nin en soylu, akıllı ve saygın kişiliğe sahip olan Hz. Peygamber (asm)'in 25 yaşında olduğu halde, 40 yaşında dul bir kadınla evlenmesi ve o vefat edinceye kadar -oralarda benimsenen bir âdet olmasına rağmen- bir daha evlenmemesi, bu yorumu yaralamaktadır.

b) Özellikle o zamanlarda yaş ortalamasına göre tam bir yaşlılık devresi olan 50 küsur yaşından sonra birçok kadınla evlenmesi, bu evliliklerin ciddi hikmetlerinin olduğunu göstermektedir.

c) Hz. Aişe dışında evlendiği bütün kadınların dul olmaları, çoğunun yaşlı olmaları, bu evliliklerin güzellik adına olmadığının açık göstergesidir.

d) Ayetin bu ifadesi, Hz. Peygamber (asm)'in bundan sonra evlenmesinin kesin yasak olduğunu vurgulamaya yöneliktir. Çünkü, Hz. Peygamber de bir insandır. Onun da bir kadını güzel olduğu için almasında hiçbir sakınca yoktur.

İşte bu ayette, insanların kolayca anlayacakları bir ifade seçilmiş, kendisi âdeta aşık olmuşçasına bir kadını sevmiş de olsa, fevkalade hoşuna da gitse, yine de evlenmesi kesinlikle yasak olduğuna vurgu yapılmıştır.

e) Aslında, ayetin bu ifadesinden anlaşılması gereken şudur ki: Hz. Peygamber (asm) Allah’ın emri dışında asla hareket etmez. Evlenmesi de evlenmemesi de bu ilahi izne bağlıdır.

O halde, bu yasaklama hükmü, daha önceki evliliklerin hepsinin ilahî müsaadeye bağlı, hatta ilâhi emre itaat etmenin bir sonucu olduğunu gösteren bir işarettir.

Özellikle, Hz. Zeyneb ile evlenmesi tek başına bu konudaki Allah’ın emrini göstermeye kâfidir. Eğer yalnız bir insan olarak düşündüğümüz zaman, Hz. Peygamber (asm)'in, -içinde bulunduğu toplumsal geleneğe göre oldukça problemli olan- Hz. Zeyneb ile evlenmesinin mümkün olan bir şey olmadığını anlayabiliriz.

Demek ki, buradaki açık hüküm, her ne olursa olsun, Peygamber Efendimiz (asm)'in bu ayetin inmesinden sonra bir daha evlenmesinin asla mümkün olmayacağıdır.

İlave bilgi için tıklayınız:

Ahzab suresi 50-52. ayetleri açıklar mısınız?
Ahzab suresi 52. ayetin de "isterse güzellikleri hoşuna gitsin ...
Peygamber Efendimiz'in evlilikleri, çok evliliği ve evinin Ezvac-ı Tahirat okulu olması...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun