Öncelik neden kız çocuklarına verilir?

Tarih: 25.01.2022 - 07:38 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Çarşıdan aldığı şeyleri, erkek çocuklardan önce kız çocuklarına verene, Allah-u Teala rahmetle nazar eder. Allah-u Teala rahmetle nazar ettiğine de azap etmez.
- Çarşıdan turfanda meyve alıp evine getiren, sadaka sevabı alır.
- Getirdiğiniz meyveyi, erkek çocuklarından önce kız çocuklarına verin!
- Kadınları, kızları sevindiren, Allah korkusundan ağlayan gibi çok sevap kazanır.
- Allah korkusundan ağlayana cehennem haramdır.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

“Çarşıdan aldığı şeyleri, erkek çocuklardan önce kız çocuklarına verene, Allah Teala rahmetle nazar eder. Allah Teala rahmetle nazar ettiğine de azap etmez.”(1)

Haraitî’nin(2) bu rivayeti zayıftır.(3)

“Kim çarşıdan çoluk-çocuğu için turfanda bazı şeyler (yiyecekler) alıp evine taşırsa, onlara bir sadaka taşımış gibi olur. Bir de getirdiklerinden, erkeklerden önce kızlara versin. Çünkü kız çocukları sevindiren kimse, Allah korkusundan ağlayan kimse gibidir ki, Allah onu ateşten korur.”(4)

Bu hadisi Haraitî(5) ve İbn Adî zayıf bir senetle rivayet etmişlerdir. Hatta İbn Cevzi, bunun uydurma olduğunu söylemiştir.(6)

Bu hadisin sahih bir veçhi varsa, bunu kız ve erkek çocuklara ikramda bulunurken, önceliğin kız çocuklara verilmesine bir teşvik olduğu şeklinde anlamak mümkündür.

Nitekim “Allah dilediğine kız çocuk, dilediğine erkek çocuk lütfeder.”(7) mealindeki ayette de kız çocukları erkek çocuklarından önce zikredilmiştir.

Hz. Peygamber (asm) Efendimiz, kız çocuklarını özellikle koruma ve gözetme amaçlı bildirdiği ve Müslümanları müjdelediği hadisleri de bulunmaktadır:

“Kimin üç kızı veya üç kız kardeşi veyahut iki kızı veya iki kız kardeşi olup da geçimlerini sağlar, onlar hakkında Allah’tan korkarsa, o kişi için cennet vardır.”(8)

“Kim üç kız çocuğu yetiştirir, güzel terbiye eder, evlendirir ve onlara iyilikte bulunursa, o kişi için cennet vardır.”(9)

Görüldüğü gibi kişinin sadece kendi kızı değil, kız kardeşi için, belki öksüz ve kimsesiz kız çocukları için de geçerli olmak üzere, onlara iyi muamelede bulunması, onların bakımının sağlanmasını vurgulanmış ve bu tavsiyeye uyanlar cennetle müjdelenmişlerdir.

Kaynaklar:

1) bk. Gazali, İhya, 2/53.
2) Mekarimu’l-ahlak, 1/212.
3) bk. İhya, a.g.y / Tahricu ahadisi’l-İhya.
4) bk. Gazali, İhya, 2/53.
5) Mekarimu’l-ahlak, 1/212.
6) bk. İhya, a.g.y. / Tahricu ahadisi’l-İhya.
7) Şura 42/49.
8) 30 Tirmizî, Birr, 13.
9) Müslim, Birr, 46; Tirmizi Birr, 13.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun