Öğle namazının son sünnetini dört rekat kılana cehennem haram mı kılınır?

Tarih: 25.09.2019 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- ​Öğle namazının son sünnetini nasıl 4 rekat kılana cehennem haram kılınır?
- Sadece 1 kere kılana mı cehennem haram kılınır, yoksa ölene kadar sürekli kılmaya devam edene mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili hadis meali şöyledir:

"Kim öğle namazından önce ve sonra dört rekat namaz kılma­ya devam ederse (o kimse) cehennem ateşine haram kılınır." (Ebu Davud  Tatavvu' 7; İbn-i Mace, İkame 105; Tirmizî, Mevakît, 200, 198; Nesai, Kıyamu'1-leyl 67, 56)

"Devam ederse" diye tercüme ettiğimiz kelime lügatte "murakabe etmek" anlamına gelmekle beraber, şer'î bir terim olarak bir ibadetin rükün ve şartlarına, vacib ve sünnetlerine riayet ederek devamlı surette yerine getirilmesine özen göstermek manasını ifade eder.

"Nar" kelimesinin başında bulunan "el" takısı, ahd için olduğundan bu kelimeyle malum ve mahud olan cehennem ateşi kasd edilmiştir. Biz de buna göre tercüme ettik. Çünkü şeriat dilinde bu kelimenin manası budur. Nitekim "alevli bir ateşe (cehenneme) girecek o." (Tebbet ,111/3) ayetinde geçtiği gibi.

"Ateşe haram kılınmak" tabiri ise, "ateşten kurtulmak" anlamında bir kinayedir.

Bu­nunla beraber "cehenneme atılmaz" demek olan hakiki manasında kullanılmış olması da mümkündür.

Netice olarak metinden anlaşılan mana şudur:

"Kim öğlenin sünnetinden önce dört rekat sünneti bütün erkan ve adabına riayet ederek kılmakla beraber, iki rekatlık müekked olan son sünnetini de iki rekat daha ilave etmek suretiyle dört rekat olarak hakkıyla kılmaya de­vam ederse, Allah onun cesedini cehennem ateşinden kurtarır veya onun cehenneme atılmasını haram kılar."

Ancak bilindiği üzere öğlenin farzından önce kılınan ilk dört rekat bir selamla kılınır. Ancak öğlenin farzından sonra kılınan dört rekatı tek selamla kılmak uygun ise de iki selamla kılmak daha evladır. Çün­kü bunun ilk ikisi müekked sünnettir. Son ikisi ise müstehabtır.

Burada, “Büyük günahlardan bile uzak kalamayan insanın bunca günahı yanında öğlenden evvel ve sonra dörder rekat namaz kılıvermekle ateşten kurtulması nasıl mümkün olur?” diye akla bir soru gelirse, buna şöyle cevap verilebilir:

Burada "cehennemden kurtulmak" sözü, "ebedî olarak cehennemde kalmaktan kurtulmak" anlamına gelebilir.

Ayrıca, bu namazlara devam eden kimselerin imanlı olarak gideceklerine ve bu iman sayesinde cehennemde ebedi olarak kalmaktan kurtulacaklarına dair bir müjde manasına geldiği de söylenebilir. (İmam Birgivî, Şerhu'l-Ehadisi'l-Erbain, 144-146)

İlave bilgi için tıklayınız:

Öğlen, akşam ve yatsı namazının son sünnetleri olan müekked ...
Öğle ve yatsı namazlarının son sünnetlerini dört kılmak olur mu ...
Sünnet namazlara nasıl niyet edilir?
İbadetlere vadedilen netice ve sevaplara kavuşmanın şartları nelerdir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun