Namaz kılmayan Müslüman imansız ölebilir mi?

Namaz kılmayan Müslüman imansız ölebilir mi?
Tarih: 01.09.2020 - 10:39 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Müslüman olan ama namaz kılmayan bir yığın insan var. Diyorlar ki bu kişiler namaz kılmadığı için imansız ölebilirler.
- Bir Müslüman namazın farz olduğuna inansa ama namaz kılmazsa son nefeste imansız mı ölür ya da imansız ölebilir mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

​Bir kimsenin ölüm anı geldiğinde, son nefesini imanlı olarak verip vermeyeceği gaybî bir konudur. Gaybî konular hakkında akıl ve duyularla bilgi sahibi olmak mümkün olmadığı gibi, ancak vahyin bize bildirdiği kadarına vakıf olabiliriz.

Nitekim Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır:

“…Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, (her şeyden) hakkıyla haberdar olandır.” (Lokmân, 31/34)

Son nefeste iman ile yahut imansız göçmek, tüm insanlar için söz konusu olabilir. Bu konuda herhangi bir hüküm verilemez.

İman ile amel birbirinden bağımsız düşünülemez. Öyle ki Kur'an’da iman edenlerin başlıca vasfı olarak onların “namaz kılanlar” olduğu sıklıkla zikredilir. (bk. Bakara, 2/3, 43, 45, 177, 277; Maide, 5/55;  vd.)

“Bir de bize, ‘Namazı dosdoğru kılın ve Allah’a karşı gelmekten sakının.’ diye emrolundu. O, huzurunda toplanacağınız Allah’tır.” (Enam, 6/72)

ayet-i kerimesinde görüldüğü üzere, namaz apaçık farz kılınmıştır.

İmandan sonra en önemli ibadet olan namazın, savaş gibi olağanüstü bir durumda bile terk edilemeyeceği (Nisa, 4/102) bildirilmiştir.

Yine başka bir ayette, “Sabrederek ve namaz kılarak (Allah’tan) yardım dileyin. Şüphesiz namaz, Allah’a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir.” (Bakara, 2/45) buyurularak iman ile namaz ilişkisi başka bir boyutuyla ortaya konulmuştur.

Dolayısıyla namazsız bir hayat gitgide imanı zayıflatır ve kişiyi küfre sürükleyebilir.

Namazın farz olduğuna inanan, ancak namaz kılmayan kimse günahkar olur; Allah’ın emrine aykırı hareket ettiği için tövbe edip bu davranışından vazgeçmedikçe, hatasını telafiye çabalamadıkça cezaya müstehak olacağı kesindir.

Öte yandan, bir kimse nasıl bir yaşam sürerse, yaşamını yine aynı çizgi üzerinde sonlandırma ihtimali daha yüksektir.

Sonuç olarak; Müslümanın imanını amel ile güçlendirmesi, son nefesini imanlı vermek ümidiyle Allah’tan niyazda bulunması, bu arzusu doğrultusunda kendisinden beklenilen surette bir yaşam sürdürme çabası içinde olması ve gücü yettiği ölçüde ibadetlerini yerine getirmeye çalışması gerekir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Bazı kimseler namaz kılmamanın şirk ve küfür olduğunu iddia ...
Namaz kılmayan, ama her gün Allah'a şükreden, insanlara iyilik ...
"Müslüman ile kafiri ayıran tek fark namazdır." hadis-i şerifini nasıl ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun