Muta nikâhı Peygamberimiz döneminde serbest miydi?

Tarih: 12.03.2016 - 01:10 | Güncelleme:

Soru Detayı

“İki muta (hac mutası ve nikah mutası) Resûlullâh (asm)’ın döneminde serbest idi. Ben bu iki mutayı da yasaklıyorum ve onları yapanı da cezâlandıracağım.” (Ebu Salih Katibu’l-leys ve Tahavî bu rivayete yer vermiştir, bk. Kenzu’l-Ummal, h. No: 45715)
- 4 hak mezhebe kısaca ehlisünnet ve’l-cemaate göre Ebu Salih tarafından aktarılan bu hadis sahih midir, değilse hangi hadis türündendir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- İlgili rivayet şöyledir. Hz. Ömer anlatıyor:

“Hz. peygamber devrinde iki muta serbest idi. Fakat ben ikisini de yasaklıyorum ve bunları yapanları da cezalandıracağım. Bunlardan biri kadın mutasıdır, diğeri  ise Hac mutasıdır (hac mutası: hac ihramına girdikten sonra onu bozup umreye niyet etmektir. Kısaca haccı umreye çevirmektir)…” (bk. Beyhaki, 7/335; Zadu’l-Maad, 3/406-407)

İbn Kayyım’in bildirdiğine göre, Hz. Ömer’in bu yasaklaması doğrudur.

Öbür taraftan Buhari ve Müslim’de yer verilen bir rivayette Hz. Ali: “Kadın mutasının Resulullah tarafından yasaklandığını” (Neylu’l-Evtar, 6/546) bildirmiştir.

Bu iki rivayeti telif etmenin yolu şudur:

Hz. Peygamber (asm)'in yasaklaması çok fazla meşhur olmamıştı. Hz. Ömer de “ben yasaklıyorum” derken, Resulullah’ın yasakladığından haberi yoktu. Sahabeler arasındaki tartışmayla konu gündeme gelmiş ve Hz. Peygamber (asm)'in mutayı yasakladığına dair gerçek açığa çıkmıştır. (bk. Zadu’l-Maad, a.g.y)

- Sahabenin cumhuruna ve dört mezhep alimlerinin ittifakına göre, kadın mutası haramdır. Bunu Hz. Peygamber yasaklamıştır. (bk. V. Zuhayli, el-Fıkhu’l-İslami, 9/56)

İlave bilgi için tıklayınız:

Muta Nikahı kıyamete kadar haram mıdır?
Mut'a nikahını Hz. Ömer (ra)'in yasakladığı hakkındaki rivayetleri ...
"Mut'a nikahı" konusunda, sahebeler arasında ihtilaf olmuş ve ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun