Sahabiye oğlu sahabi kimdir?

Tarih: 10.07.2024 - 09:39 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Abdullah ibni Mesud Mekke’den mi yoksa Habeşistan’dan  mı Medine’ye  hicret etmiştir?
​- Abdullah ibni Mesud Habeşistan’a hicret edildiği biliniyor Medine'ye hicret ederken direkt Habeşistan’dan mi Medine’ye hicret etti yoksa Mekke'ye gelerek oradan mi hicret etmiştir?
- Kaynaklarda çelişkili ifadeler var. Doğrusu nedir açıklayabilir misiniz kaynaklar ne diyor?
- Ayrıca, İbn Mesud için Sahabiye oğlu Sahabi denilmesi doğru mu, neden böyle denilmiş?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Cevap 1:

Abdullah ibni Mesud (ra) Hazretlerinin Mekke’den mi yoksa Habeşistan’dan  mı Medine’ye hicret etiği konusunda kaynaklarda kesin bir bilgiye rastlayamadık. Nitekim İbn Kayyım el-Cevziye, İbn İshak ile İbn Sad arasında geçen “İbn Mesud Habeşistandan Mekke’ye geldiğinde biraz kalıp tekrar Habeşistan’a mı gitti, yoksa uzun bir müddet kalıp sonra oradan Medineye mi hicret etti?” şeklindeki farklı rivayet ve yorumlara yer vermiş ve kendisince bir telif yolunu bulmuştur. (bk. Zadu’l-Maad, 3/25)

Ancak, “el-Eluke” de Ebu Asım el-Berekati el-Mısri’nin “Menakıbu Abdullah b. Mesud” unvanıyla 2023 yılında yaptığı bir araştırmanın sonucu olarak verdiği bilgi şöyledir:

“İbn Mesud Bedir savaşına da katılmıştır. İki defa hicret etmiştir. İlk defa Habeşistan’a yaptığı hicret, ikinci defa ise Mekke’den Medine’ye yaptığı hicrettir." (bk. alukah.net 10 7 2024)

Cevap 2:

Hz. Abdullah’ın annesi Ümmü Abd bint Abdüved ve kardeşi Ukbe de ilk Müslümanlardandır. Babası hakkında fazla bir şey bilinmediği için kendisine sahâbî b. sahâbiyye dendiği gibi, yine annesine nisbetle İbn Ümmü Abd diye de anılmıştır. Müslüman olduktan sonra, azılı İslam düşmanlarından biri olan Ukbe b. Ebû Muayt’ın yanından ayrıldı ve kendini dine ve Hz. Peygamber’in (asm) hizmetine adadı.

Abdullah b. Mesud’un İslamiyet’e girişini, koyun sürülerini otlattığı bir sırada Hz. Peygamber (asm) Efendimizle aralarında geçen olağan üstü bir hadiseye bağlayan haberler yanında, Peygamberimizin Erkam’ın evine yerleşmesinden veya Hz. Ömer’in İslam’a girmesinden önce Müslüman olduğuna dair rivayetler de vardır.

Ancak, bizzat kendisi, altıncı Müslüman olmaktan şeref duyduğunu belirtmektedir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Abdullah ibn. Mesud hakkında bilgi verir misiniz?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 45
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun