Müminun suresi 51. ayette muhatap Peygamberimiz iken, neden "Ey peygamberler" denilmiş?

Tarih: 17.10.2014 - 14:23 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Mü'minun suresi 51. ayette neden "peygamberler" diyerek tüm peygamberlere seslenilmiş?
- Kuran nazil olduğundan sadece Hz. Muhammed peygamber olarak bulunmuyor muydu?
- Kuranın nazil olduğu dönem Hz. Muhammed peygamber olarak bulunmasına rağmen neden Müminun 51. ayette çoğul konuşularak bütün peygamberlere seslenilir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- İlgili ayetlerin meali şöyledir:

“Biz Meryem oğlu ile annesini de bir mucize kıldık ve onları oturmaya elverişli, akan suları olan yüksekçe bir yere yerleştirdik. Siz ey peygamberler! Temiz ve helâl olan şeylerden yiyin, güzel işler yapın. Şüphesiz ben, sizin yaptıklarınız her şeyi bilmekteyim.”(Müminun, 23/50-51)

-  “Siz ey peygamberler!” mealindeki ayetin ifadesi farklı şekillerde yorumlanmıştır.

Ancak yorumlara geçmeden önce şunu belirtelim ki, yalnız bir kişiye çoğul kalıbıyla hitap etmek Arapların sık sık baş vurduğu bir adettir. (bk. Kurtubî, ilgili ayetin tefsiri)

Kur’an’da da bu kural uygulanmıştır. Nitekim,

“İnsanlar, onlara; 'Düşmanlarınız size karşı ordu topladı, onlardan korkun!' dediklerinde bu onların imanını artırdı ve şöyle dediler: 'Allah bize yeter, O, ne güzel vekildir!'” (Al-i İmran, 3/173)

mealindeki ayette muhatap yalnız bir kişi olduğu halde çoğul kalıbıyla zikredilmiştir. (Taberi, ilgili ayetin tefsiri)

Bu adamın Nuaym b. Mesud olduğu bildirilmiştir. (Razî, ilgili ayetin tefsiri).

Soruda geçen konuyla ilgili yorumlar şöyledir:

a) Bu ayette Hz. Peygambere (asm) bir hitap söz konusu değildir. Bu ayet bir önceki ayetin devamıdır. Orada Hz. İsa ile annesi Hz. Meryem’den söz edilmiş ve onlara “Ey resuller!” diye hitap edilmiştir. (bk. Taberi, ilgili ayetin tefsiri)

b) Ayette muhatap Hz. Peygamber (asm)'dir. Daha önce de geçtiği üzere, bir kişiye çoğul kalıbı kullanılmıştır.

Bu hitabın tercih edilmesinin hikmeti ise, Hz. Peygamberin diğer bütün peygamberlerle olan irtibatını, dininin bütün dinlerin hakikatlerini ihtiva ettiğini, şayet onların hepsi onun zamanında hazır olsalardı, onlara da aynı hitabın söz konusu olacağı gerçeğini göstermeye yöneliktir. (krş. Razi, ilgili ayetin tefsiri)

c) Bazı alimlere göre bu hitap aslında bütün peygamberleredir. Her peygamberin kendi döneminde aynı emre muhatap olduklarına işaret etmek üzere “resuller” kelimesi tercih edilmiştir. (Razi, ilgili ayetin tefsiri)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun