Müminlerden hüznün ve kederin gitmesine vesile olan kimdir?

Tarih: 07.01.2022 - 20:05 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ehl-i imanın kalbinden hüznü ve kederi alan Retatil'im ne demektir? (Retatil)
- İmam Suyuti'nin Kabir Alemi kitabının 30. sayfasında yer alan İbn-i Ebi Dünya ve Taberani ''El-Kebir'' kitabında ve İbn-i Asakir, Urve bin Ruveym tarikiyle gelen: Irbad bin Sariye (r.a) Şam camisinde dua ederken yanına birinin geldiğini ve duasına müdahale ettiğini ve ona şöyle dediğini söylüyor:
 ''Ben ehl-i imanın kalbinden gizlice hüzün ve kederi alan Retatil'im''. - Bu ne demektir ve retatil nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili kelime “Retatil” değil, “Rîbaîl”dir.(1)

Diğer kaynakta ise, “Retâîl” şeklindedir.(2)

İbn Asakir’de bu kelimenin “Retbabîl-Retbaîl-Retaîl” gibi farklı şekillerde yazıldığına dikkat çekilmiştir.(3)

Bu ismin lügat manasının ne olduğuna rastlayamadık.

Ancak Hz. Ali’ye (ra) dayandırılan bir rivayette, bunun bir melek olduğu haber verilir.(4)

Buna göre, müminlerin kalplerine ilham veren melek olduğu gibi(5), müminlerden hüznün ve kederin gitmesine vesile olan meleğin de olduğu söylenebilir.

Kaynaklar:

1) bk. Taberani, el-Kebir, 616.
2) bk. Suyutî, Şerhu’s-sudur bi şerhi hali’l-mevta ve’l-kubur, 1/18-19.
3) Tarihu Dımaşk, 40/180-181.
4) Sıbt İbnü’l-Cevzi, Miratü’z-zaman, Beyrut, 1971, 1/460.
5) bk. Gazali, İhya, 3/143-146, 159; Şifâü’s-sâil, s. 30-31; İthâfü’s-sâde, 7/245-246, 263.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun