Mümine eziyet vermek küfür kadar büyük bir günah mı?

Mümine eziyet vermek küfür kadar büyük bir günah mı?
Tarih: 12.04.2023 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Haksız yere mücadele ederek mümine eziyet vermek küfür kadar büyük bir günahtır şeklinde bir hadis var mıdır?
- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:
“Haksız yere mücadele ederek mümine eziyet vermek, küfür kadar bir vebal (günah) dır. Ona küfür etmek fasıklık (büyük terbiyesizlik) tir.” (Suyuti, Camiu’s-sağir)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Mümine eziyet vermenin küfür olduğuyla ilgili bir hadis bulamadık.

Bu hadis-i şerif şöyledir:

“Bir Müslümana sövmek, hakaret etmek fasıklıktır. Öldürmek ise küfür (nankörlük)dür.” (Buhari, İman, 36; Müslim, İman, 116; Tirmizi, Birr ve’s-Sıla, 52; Nesai, Tahrîmü’d-dem, 27)

Soruda geçen kaynakta ise şöyle geçer:

“Müslümanın mümin kardeşini öldürmesi küfürdür, ona sövmesi fasıklıktır.” (Suyuti, el-Camiu’s-sağir, h. no: 6091)

Hadisin iki şekilde anlaşılması mümkündür:

İlk olarak bir Müslüman, kardeşine silah çekmeyi, dolayısıyla onu öldürmeyi kastediyorsa ve mümini öldürmeyi de helal sayıyorsa, bu durumda haramı helal saydığı için küfre düşer, mümin değildir, anlamına gelir. (Ayni, Umde, 8/87)

Diğeri ise, Müslümanlar kardeşlik hukukuna riayet ederler, dolayısıyla birbirlerine silah çekmek gibi kardeşliğe zarar veren davranış sergilemesinler demektir. Böylece nankörlük yaparak hem Allah hakkına hem de kul hakkına girmiş olur, haksız yere bir insanı öldürmekle bütün insanlığı öldürmüş gibi büyük bir günah işlemiş olur.

Şu hâlde bir Müslümanın mümin kardeşinin öldürmesi büyük günahtır, ancak onu dinden çıkarmaz, kâfir yapmaz ve böyle birine kâfir denilmez. Bununla beraber, nankörlük anlamında denilebilir.

Demek ki hadis-i şerif, Müslümanın hakkının ne kadar büyük olduğunu göstermektedir. On sövmek, hakaret etmek bile fasıklık olduğuna göre, onu öldürmenin ne kadar büyük günah olduğu daha iyi anlaşılır.

Hadiste küfür lafzının kullanılması, uyarının etkili olması içindir, iman edenleri haram ve yanlış davranışlardan uzaklaştırmaya yönelik şiddetli bir uyarı olarak kabul edilmiştir.

Allah Resulü (asm) Efendimiz, caydırıcı ve derin bir etki bırakan güçlü bir dil ile zihinsel ve davranışsal değişimi gerçekleştirmeyi, çirkin davranışlardan ve kötü fiillerden uzaklaştırmayı ve toplumsal bünyeyi inşa etmeyi amaçlamaktadır. 

İlave bilgi için tıklayınız:

Müslüman'ın Müslüman'a, küfretmesi, sövmesi, lanet etmesi caiz midir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun