40 büyük günah nedir?

Tarih: 31.01.2023 - 20:07 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ulemadan biri Resulullah (sav) ve ashabından nakledilen 40 küsur olan bütün büyük günahları toplamış eserinde. Bu eser ve 40 küsur günah neler, söyler misiniz?
- Ve ek olarak İbni Hacer in 400’den fazla zikrettiği büyük günahlar neler tek tek mümkünse yazar mısınız?
- Birçok Müslümanın çok ihtiyacı var buna. Allah için geri çevirmeyin lütfen bu isteğimi.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Önce şunu belirtelim ki, haram olan her şey büyük günahtır.

Dinimizin her haram kıldığını yapmak büyük günah olduğu gibi, her farz kıldığını yapmamak da büyük günahtır. Buna göre her farzı yerine getirmek farz olduğu gibi her haramı terk etmek de farzdır. Şu halde, bir haramı terk etmek, yapmamak ve uzak durmak farz sevabı kazandırır. 

- Büyük günahlara yer veren hadislerdeki sayılar bir sınırlama değildir. Çünkü Peygamber (asm) Efendimiz farklı zamanlarda -belki de muhatapların ihtiyaçlarını nazara alarak- farklı sayılarla farklı günahlara işaret etmiştir.

(Bu konularla ilgili birçok soruya karşılık verilen cevaplar Sitemizde mevcuttur, oralara bakılabilir.)

- Nitekim Abdullah b. Abbas “Büyük günahların sayısı 7’den çok 70’e daha yakındır.” demiştir. (bk. Taberi, Nisa, 31. ayetin tefsiri)

En çok vurgulanan helak edici yedi büyük günah:

“- Allah'a şirk koşmak,
- Sihir yapmak,
- Allah'ın
-haksız yere öldürülmesini haram kıldığı- bir kimseyi haksız yere öldürmek,
- Yetim malı yemek,
- Faiz yemek,
- Düşmanla çarpışırken savaşmayı terk edip kaçmak,
- Namuslu / iffetli mümin kadınlara zina iftirası atmaktır.”
(bk. Buharî, Hudud, 44;  Müslim, İman, 145)

- Eğer soru sormaktan maksat, af ve istikamet yolunu bulmak ise, asrın Bediüzzaman Hazretlerini dinleyelim:

“Hem mektubunuzda 'yedi kebair'i soruyorsunuz. Kebair çoktur, fakat ekber-ül kebair ve mubikat-ı seb'a tabir edilen günahlar yedidir: 'Katl, zina, şarab, ukuk-u vâlideyn (yani kat'-ı sıla-yı rahm), kumar, yalancı şehadetlik, dine zarar verecek bid'alara taraftar olmaktır.'" (Barla Lahikası, s. 335).

Öyle görünüyor ki Bediüzzaman Hazretleri hadis-i şerifteki “Şirk”i “dine zarar verecek bidalara taraftar olmak” olarak açıklamıştır. Çünkü çoğu bidalar Allah’ın hükümlerine aykırı ve başka hükümleri onun yerine koymak olduğundan, ilahî hükümlere karşı başka hükümler getirmek suretiyle bir nevi şirk yapmış olurlar.

Nitekim “Eğer size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi değerli bir yere koyarız.” (Nisa, 4/31) mealindeki ayette bu hakikatin altı çizilmiştir.

- Sorunuza gelince, bu tarz bir sorunun cevabı ancak bir kitabın telif edilmesidir.

Bununla beraber, bir anlamda İmam Zehebi'nin Büyük Günahlar anlamındaki "Kitabu'l-Kebair" kitabını sadeleştiren Murad Aksoy, büyük günahları 76 başlık altında ele almıştır.

”Büyük Günahlar” kitabına göre insanı helak eden 76 büyük günah şöyledir:

1. Büyük günahların en büyüğü: Allah’a ortak koşmak (şirk).

2. Ana babaya asi olmak, onlara eziyet etmek.

3. Yalan yere şahitlik etmek.

4. İnsan öldürmek.

5. Sihir (büyü) yapmak.

6. Namazı terk etmek.

7. Zekâtı vermemek.

8. Faiz yemek.

9. Yetim malını yemek ve ona zulmetmek.

10. Allah’a ve Resul’üne yalan isnat etmek.

11. Özürsüz olarak ramazanda bir gün bile oruç tutmamak.

12. Savaş meydanından kaçmak.

13. Zina yapmak.

14. İdarecinin halkını aldatması, onlara zulmedip zorbalık yapması.

15. Haram olan içkiyi içmek.

16. Kibirlenmek, kendini beğenmek, övünmek.

17. Livata.

18. İffetli kadın veya erkeğe iftirada bulunmak.

19. Kamu malından, ganimetten, devletten ve zekâttan çalmak.

20. Haksız yollarla insanların mallarına el koymak, haram yemek, haram kazanç.

21. Hırsızlık yapmak.

22. Yol kesmek.

23. Yalan yere yemin etmek.

24. Yalan söylemek.

25. İntihar etmek.

26. İdarecinin ve hâkimin adaletsiz olması, haksızlık yapması, rüşvet almak.

27. Deyyusluk, iki kişi arasında bozgunculuk için çalışmak.

28. Karşı cinse özenmek (erkeğin kadına kadının da erkeğe benzemesi).

29. Hulle yapmak ve yaptırmak.

30. Ölü eti, leş, kan ve domuz eti yemek.

31. İdrardan sakınmamak.

32. Haraç toplamak.

33. Riyakârlık yapmak, gösteriş, ikiyüzlülük.

34. Allah ve Resulüne ihanet etmek, emanete hıyanet.

35. İlmi gizlemek ve sadece dünya için öğrenmek.

36. İyiliği başa kakmak.

37. Kaderi yalanlamak ve inkâr etmek.

38. Başkalarının söz ve sırlarını öğrenmeye çalışmak.

39. Lanet etmek, sövmek.

40. Sözünde durmamak, ahde vefasızlık.

41. Kâhin, büyücü ve müneccimi tasdik etmek.

42. Kadının kocasına haksız yere huysuzluk yapması (nüşûz).

43. Akrabaların hakkını gözetmemek, onlarla ilişkiyi kesmek.

44. Heykel yapmak.

45. Söz taşımak, koğuculuk.

46. Ölenin ardından ağıtta aşırı gitmek.

47. Nesebe ve soya sövmek.

48. Baş kaldırmak, isyan etmek, haddi aşmak, başkalarının hukukunu çiğnemek, serkeşlik etmek.

49. Gücü yettiği hâlde haccı terk etmek.

50. Müslüman’a eziyet etmek ve ona sövmek, küfretmek.

51. Allah dostlarına eziyet etmek ve onlara düşman olmak.

52. Elbiseyi kibir maksatlı uzatmak (elbise ile gösteriş yapmak).

53. Erkeğin ipek giymesi, altın kullanması.

54. Kölenin efendisinden kaçması.

55. Allah’tan başkasının adına kurban kesmek.

56 İnsanlara yol gösteren levhaların ve hudut işaretlerinin yerini değiştirmek ve sökmek.

57. Sahabe efendilerimize sövmek, kötü söz söylemek.

58. Ensardan herhangi birine sövmek, kötü söz söylemek.

59. Dalalete çağırmak, bidatçılık, kötü bir çığır açmak.

60. Peruk takmak, dişlerin arasını seyreltmek ve dövme yaptırmak.

61. Herhangi bir kesici aleti, silahı kardeşine doğru tutarak korkutmak.

62. Bilerek babasından başkasına baba demek.

63. Uğursuzluğa inanmak.

64. Altın ve gümüş kaptan yemek içmek ve kullanmak.

65. Cedelleşmek, diyalektik, Kuran ve dini konularda deliller aramak.

66. Eşine, hizmetçilerine, zayıflara ve kölelere haksızlık edip zulmetmek ve eziyet etmek.

67. Tartıda ve ölçüde haksızlık yapmak.

68. Allah’ın azabından (mekrinden) emin olmak.

69. Allah’ın rahmetinden ümit kesmek.

70. İyiliğe karşı nankörlük yapmak.

71. Fazla suyu hapsedip kimseye vermemek.

72. Hayvanın yüzünü dağlamak.

73. Kumar oynamak.

74. Harem (Mekke) bölgesinde taşkınlık yapmak.

75. Özürsüz cuma namazını terk etmek, bunda ısrarcı olmak.

76. Müslümanları gizlice izlemek ve mahremlerini açığa çıkarmak.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun